Prof. Dr. Engin ÖZGÜL

Prof. Dr. Engin ÖZGÜL
Prof. Dr. Engin ÖZGÜL
Dokuz Eylül Üniversitesi
1975 Manisa doğumludur. 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü bitirmiştir. 1996-1998 yıllarında çeşitli firmaların satış, pazarlama, dış ticaret bölümlerinde çalışmış, 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak akademik yaşamına başlamıştır. 2001 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “Üretici Markalarının Yaratım/Geliştirme Süreci” teziyle bilim uzmanı, 2005 yılında da “KOBİ’lerin Büyüme Sürecinde Özel Markaların Kullanımı” konulu teziyle de bilim doktoru unvanı kazanmıştır.  2009-2011 yılları arasında ABD’de Longwood Üniversitesi’nde tüketim kültürü alanında doktora sonrası çalışmalarında bulunmuştur. Akademik araştırma alanları arasında bulunan girişimcilik, inovasyon, endüstriyel pazarlama, pazarlama stratejileri, pazarlama araştırmaları, marka,  tüketici davranışları konularında çok sayıda yayını ve bilimsel araştırma projesi bulunmaktadır. İdari görevleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sanayi Uygulama Merkezi (DESUM), İzmir Sağlık Teknolojileri Geliştirme ve Hızlandırma Merkezi (Bioİzmir) ve Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Araştırmaları Merkezi’nde yönetim kurulu üyelikleri bulunmaktadır.

Dr. Özgül, marka ve tüketici davranışı ağırlıklı çalışmalarından sonra 2013-2016 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) Girişimcilik ve Ticarileşme Departmanında yöneticilik yapmıştır. Bunun yanında Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme AŞ (DEPARK) bünyesinde Dokuz Eylül Girişimcilik Akademisi’ni (DEGA) 2013 yılında kurmuş ve 2017 yılına kadar koordinatörlüğünü yürütmüştür. Çok sayıda ulusal ve uluslararası toplantı, workshop, eğitim ve etkinlikler düzenlemiş ve DEPARK bünyesinde teknoloji merkezli firmaların kuruluş çalışmalarında bulunmuştur. Bugüne kadar 900’ün üzerinde kişiye kapsamlı girişimcilik eğitimleri vermiş ve KOBİ ve büyük firmalara 1000 saatin üzerinde mentorluk yapmıştır. 2015-2018 yıllarında mentorluğunu yürüttüğü teknoloji ağırlıklı girişimcilik projelerinden 40’ın üzerinde firmanın kuruluş çalışmalarında bulunmuştur. 2015-2018 yılları TÜBİTAK tarafından desteklenen Bireysel Genç Girişimcilik (BİGG) projesinin yürütücülüğü yapmış, Dokuz Eylül Üniversitesi İşleme Alanı Strateji Raporunu hazırlamıştır. 2016 yılından bu yana Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından ihracatçı işletmeler için geliştirilen İnovasyon Odaklı Mentorluk Programında 900 saatin üzerinde mentorluk yapmıştır. 2019 yılında TOBB İzmir Genç Girişimciler Kurulu İcra Kuruluna seçilmiştir. Evli ve bir çocuk babasıdır.