Seçkin Dilek

Seçkin Dilek
Seçkin Dilek
İskenderun Teknik Üniversitesi

1991 Mersin Doğumludur. Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Adana Temsa otobüs fabrikası ve Gaziantep Sanko iş makineleri fabrikasında mühendis olarak olarak 2 yıla yakın süre çalışmıştır.

2016 Ocak Ayı’nda İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Endüstri Mühendisliği Bölümünde akademisyen olarak kariyerine başlamıştır. 2016 Şubat Ayı’nda Üniversitenin kurucu Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü olarak görevlendirilmiş ve bu görevi 2020 Ekim ayına kadar icra etmiştir. TTO Koordinatörlüğü boyunca, 7 kişilik ekibiyle birlikte İnovasyon, Teknoloji Yönetimi, Ar-Ge projeleri yönetimi, Sınai Mülkiyet Yönetimi, Üniversite-Sanayi iş birliği geliştirme politikaları ve girişimcilik gibi faaliyetlerin tasarlanması ve yönetilmesinden sorumlu olmuştur. Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetlerine ek olarak 2018 yılında Teknopark kuruluş ekibinde yer almış olup 2020 Mayıs Ayı’nda Teknopark Kurucu Genel Müdürü olarak görevlendirilmiştir. 2020 Kasım Ayı’nda kadar bu görevi icra etmiş olup; Teknoparkın stratejik planının hazırlanması, kurumsal kimlik çalışmaları ve uygulama yönergelerinin oluşturulması gibi faaliyetlerde bulunmuştur.

Türk Patent ve Marka Kurumu Hatay Bilgi ve Doküman Birimi sorumlusu olarak 2016-2020 yılları arasında görev almış ve başta Hatay olmak üzere Bölgedeki illerde patent okuryazarlığının oluşması ve artırılmasına yönelik danışmanlıklar, seminerler ve eğitimler düzenlemiştir.  Yine Bölgede “girişimcilik” bilincinin oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla 2019 yılında TOBB Hatay Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyesi olarak seçilmiş olup TOBB desteği ile ortaöğretim, üniversite ve 40 yaş altı kişilerde girişimcilik kültürünün oluşturulması amacıyla faaliyetler gerçekleştirmektedir.

İnovasyon odaklı çalışmalarına 2016 yılında başlayan Dilek, 2017 yılından bu yana Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Sabancı Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen İNOSUİT-İnovasyon Odaklı Mentorlük Programı kapsamında kurumsal inovasyon mentorü olarak yapmaktadır. Program kapsamında Çelik ve Basınçlı Kap imalatında faaliyet gösteren 2 ayrı firmada toplam 3 yıl “kurumsal inovasyon yönetim sisteminin tasarlanması ve geliştirilmesi” konusunda mentor olarak çalışmalar yapmıştır. İnosuit programı haricinde imalat ve gıda sektöründe faaliyet gösteren 2 ayrı firmada daha “dijital süreç inovasyonu” konusunda danışmanlık yapmıştır. 2020 yılında Adana Sanayi Odası’nın “yenilik merkezi” projesinde danışman olarak görev yapmış ve şirketlerde inovasyon kapasitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi konusunda katkı sağlamıştır. İnovasyon odaklı mentorlük ve danışmanlık faaliyetlerine ek olarak Koç Holding İnovasyon Program Koordinatörü Murat Peksavaş ve Binovative A.Ş Koordinatörü Güven Karaöz ile birlikte “İnovasyon Yetkinlik Ölçümlemesi” isimli; şirketlerin inovasyon faaliyetlerine başlamadan önce inovasyon kapasitesini ölçebileceği ve geri bildirim raporu alabileceği bir araç geliştirmiştir. Danışmanlık faaliyetlerine ek olarak inovasyon ve patent odaklı kurumsal eğitimler ve sertifika programları düzenlemektedir.

Avrupa Mentorluk ve Koçluk Konseyi (EMCC) onaylı inovasyon mentorlüğü sertifikasına sahip olan Seçkin Dilek, “şirketlerdeki inovasyon performansının ölçümlenebilmesi” üzerine Doktora çalışmasına Gaziantep Üniversitesi’nde devam etmektedir.