Kurumsal İnovasyon Yönetimi (Online)

AÇIKLAMA

Eğitimin amacı katılımcıların kurumsal inovasyon yönetim süreçleri hakkında bilgi aktarılması ve başarılı inovasyon yönetimi yetkinliğinin kazandırılmasıdır.

KİMLER KATILABİLİR?

Kurumların inovasyon liderleri, proje yöneticileri, Ar-Ge/Tasarım merkezi yöneticileri, Ar-Ge ve yenilik projelerinde çalışan araştırmacılar ve mühendisler,

YÖNTEM

Eğitim bireysel katılımcılar için belirtilen tarihlerde Zoom platformu üzerinden online olarak verilmektedir.

Eğitimi kurumlara özel de açılabilmektedir. Kurumsal talepleriniz için akademi@kobimen.com'dan teklif isteyiniz.

EĞİTİM TARİHİ

Şu anda bireysel katılıma açık eğitimimiz bulunmamaktadır.

İÇERİK

∞ İnovasyon 101 eğitimi ile ortak dil oluşturma
∞ Kurumsal İnovasyon Ekosistemi Nedir?
∞ Kurumsal İnovasyon Ekosisteminin Temel Bileşenleri
• İnovasyon Stratejisi
• İnovasyon Yönetişimi ve Organizasyonel Planlanması
• İnovasyon Kültürü ve İletişimi
• İnovasyon Süreç Yönetimi (Fikirden>pazara)
• İnovasyon İş Birlikleri (Açık İnovasyon)
∞ ADIM:1 İnovasyon Odaklı Mevcut Durum Ölçümlemesi
• Innovation Capability Assessment Nedir?
• İnovasyon Ölçümleme Araçlarına Genel Bakış
• Ölçümlemede doğru aracın seçilmesi
• Uygulama
• İnovasyon Mülakatları
• Çalışanlara Yönelik İnovasyon Algı Anketleri
∞ ADIM:2 İnovasyon Stratejisi
• İnovasyon Yönetiminde Stratejinin Önemi ve ilkeleri
• İnovasyon Stratejisi Nedir
• İnovasyon Stratejisi Türleri
• İnovasyon Strateji Matrisi
• İnovasyon Portföy Yönetimi
• Portföy Yönetiminde 3 Ufuk ve 70:20:10 Kuralı
• İnovasyon Stratejisi ve Proje Portföy Yönetimi İlişkisi
∞ ADIM:3 İnovasyonun Yönetişimi ve Organizasyonel Planlanması
• Kurumsal inovasyon Yönetiminde Sorumlulukların tanımlanması
• Kurumsal İnovasyon Yönetim Biriminin yapılandırılması
• İnovasyon Yönetiminde Üst Yönetimin Rolü
• İnovasyon çalışmalarının kurum genelinde kabulü, yaygınlaştırılması ve derinleştirilmesine yönelik eylemler
• Takdir ve Ödüllendirme Sistemleri
• Şirket içi iş birliği ve bilgi paylaşımını besleyici uygulamaların geliştirilmesi
∞ ADIM:4 İnovasyon Kültürü
• İnovasyon Kültürünü oluşturan kavramlar
• Kurumsal inovasyon kültürünün geliştirilmesi
• İnovasyonun kurum kültürüne entegrasyonunda üst yönetimin rolü
• İnovasyonun kurum kültürüne entegrasyonunda birimlerin rolü
• İnovasyon çalışmalarında liderlik yaklaşımları
∞ ADIM:5 İnovasyon Süreç Yönetimi (fikirden>ticarileştirmeye)
• İnovasyon Süreç Modelleri
• Tasarım Odaklı Düşünme Metodolojisi
• Yalın Girişim Metodolojisi
• Müşteri Odaklı İnovasyon Metodolojisi
Problem ve İhtiyaç Analizi
• İnovasyon süreçlerinin fikirden uygulamaya tasarlanması
• Müşteri odaklı mevcut ve geleceğe yönelik ihtiyaç analizi
• Müşteriyi anlama ve empati kurma
• Araştırma ve İç görü
• Müşterilerin görünen ve görünmeyen problemlerinin ortaya çıkarılması
• Müşteri ve kullanıcı deneyiminin tasarlanması
• Müşteri yolculuk haritaları ve personaların oluşturulması
Yaratıcı Fikir (Çözüm) Oluşturma ve Geliştirme
• Yaratıcı fikirlerin oluşturulması ve ortaya çıkarılması
• Mevcut çözümler kanvası
• Yaratıcı fikir üretimini kolaylaştıran teknikler (SCAMPER, 6 Düşünme Şapkası, GAP Analizi)
• Yaratıcı fikirlerin seçilme ve değerlendirme süreci
• Yaratıcı fikirlerin olgunlaşma ve projelendirme süreci
Prototipleme ve Müşteri Testleri
• Prototipleme teknikleri
• Validasyon Testleri
• MVP Testleri
• Kullanılabilirlik Testleri
• Optimizasyon Testleri
• Proof of Concept (POC) Oluşturma
• Proof of Value (POV) Oluşturma
• Proof of Market (POM) Oluşturma
• Proof of Impact (POI) Oluşturma
• Kullanıcı Deneyimi (UX) Testleri
∞ ADIM:6 İnovasyon İş Birlikleri ve Açık İnovasyon
• Kurumsal inovasyon yönetiminde dış paydaşların rolü
• Startuplar ile iş birliklerinin yönetimi
• Üniversiteler, TTO’lar ve Araştırma Merkezleri ile iş birliklerinin yönetimi
• Açık inovasyon kavramı
• Dünya’da başarılı açık inovasyona örnekler
• Küresel açık inovasyon platformlarından yararlanma
 
SÜRE

 18 saat

SERTİFİKA

Eğitim sonunda katılımcılara KOBİMEN Akademi eğitim katılım sertifikası verilir.

EĞİTMEN

Seçkin DİLEK