Kurumsal

KOBİMEN Akademi, 1601-2015-3 kodlu Mentor Eğiticisi Çağrısı kapsamında KOBİ Mentorluğu eğitimleri vermek üzere TÜBİTAK tarafından Mentor Eğitici Kuruluş olarak yetkilendirilmiş kuruluş olan EGESYS tarafından kurulmuştur.

KOBİMEN Akademi sertifika programları, 2014 yılında TÜBİTAK desteği ile EGESYS tarafından geliştirilen ve başarıyla tamamlanan Ar-Ge Mentor Ağı mentorluk mekanizmasından elde edilen deneyimlerden yola çıkarak hazırlanmıştır.  Mentorluk eğitimlerinin müfredatı EGESYS, İTÜ ve EMCC Türkiye işbirliği ile oluşturulmuştur.

KOBİMEN Akademi eğitim programları, mentor adaylarına kendi uzmanlık alanlarındaki deneyimlerini KOBİ'lere etkin biçimde aktarabilmelerini sağlayacak yetkinlikleri kazandırmayı amaçlamaktadır. 

KOBİ mentorluğu sertifika programını tamamlayan mentorların listesine Mentor Havuzumuzdan ulaşabilirsiniz


 

                    

** İşletmelere yönelik mentorluk çalışmalarımız EMCC International tarafından 2016 yılı Mentorluk ödülüne layık görülmüştür.
 
Kobimen Akademi mentorluk eğitim programları EMCC uluslararası akreditasyonuna sahiptir. Akredite programlarımızın listesi:
  • Innovation Mentoring Training Programme (Bespoke Practitioner Level: 70 hours)
  • Entrepreneur Mentoring Training Programme (Bespoke Practitioner Level: 70 hours)
  • Digital Transformation Mentoring Training Programme (Bespoke Practitioner Level: 70 hours)
  • SME Mentoring Training Programme (Bespoke Practitioner Level: 70 hours)
  • Business Mentoring Training Programme (Bespoke Practitioner Level: 70 hours)

Akreditasyon doğrulamasını buradan yapabilirsiniz: EMCC EQA Holders