KOBİ'ler için Dış Ticaret Finansmanı Eğitimi


AÇIKLAMA

Postfinansman, İskonto, Akreditif, ödeme şekilleri, kur riskinden korunma yöntemleri: forward,  options, sigorta belgeleri ve deniz konşimentoları… Operasyon, satış, pazarlama ve finans kadrolarının herkesten daha  iyi bilmeleri gereken  deniz konşimentolarının yapısı ve sigorta belgelerinde dikkat edilecek unsurlar her yönü ile ele alınmaktadır. 
 
Ayrıca dış ticaret işleminde aklımıza gelmeyecek tüm riskler gerçek vak’alar anlatılarak bu eğitimde işlenecektir.  En kötü senaryoda; dış ticarette karşımıza çıkabilecek sorunlar, akreditifli işlemler, rezerv, akreditifteki riskler ile bir akreditifi araç olarak kullanıp yurt dışından post finansman kullanımı, vadeli bir akreditifin iskontosu ve ithalatçı ve ihracatçıların kur risklerinin yönetimlerini amaçlayan bir eğitim. 
 
KİMLER KATILABİLİR?

KOBİ firmalarının dış ticaret operasyon, dış ticaret pazarlama ve finans bölümü çalışanları

İÇERİK
 • NAKDİ KREDİLER
 • NAKDİ KREDİLER - BANKA KAYNAKLI KREDİLER
 • DÖVİZ KREDİLERİ
 • DÖVİZ KREDİLERİNİN YASAL DAYANAĞI 32 SAYILI KARAR VE TPKK HÜKÜMLERİ
 • İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI 
 • BELGELİ İHRACAT KREDİLERİNDE VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI 
 • BELGESİZ İHRACAT KREDİLERİ, TRANSİT TİCARET İŞLEMLERİ İLE TRANSİT TİCARETİN FİNANSMANINDA KULLANDIRILAN KREDİLERDE VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI
 • DIŞ TİCARET KREDİLERİ NEDİR?
 • DÖVİZ KREDİLERİNDEKİ RİSKLERİN YAPISI
 • DÖVİZ KREDİLERİNDEKİ RİSK – ANA PARA
 • DÖVİZ KREDİLERİNDEKİ RİSK – TAAHHÜT RİSKİ
 • DÖVİZ KREDİLERİNDE GİZLİ RİSK – İHRACAT TAAHHÜDÜ GERÇEKLEŞTİRİLEMEYEN DURUMDA KKDF VE BSMV CEZALARININ BANKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 • İHRACAT KREDİLERİ
 • TÜRKİYE’DEKİ BANKALARCA DÖVİZ KREDİSİ AÇILMASI
 • İHRACAT DÖVİZ KREDİLERİNİN KAYNAĞI
 • İHRACAT DÖVİZ KREDİLERİNDE UYGULANAN İSTİSNALAR NEDİR?
 • İHRACAT DÖVİZ KREDİLERİNİN SÜRESİ
 • İHRACAT DÖVİZ KREDİLERİNDE TAAHHÜT
 • İHRACAT DÖVİZ KREDİSİ TAAHHÜDÜ NEDİR?
 • İHRACAT DÖVİZ KREDİLERİNDE TAAHHÜT SÜRESİ NEDİR?
 • İHRACAT DÖVİZ KREDİLERİNDE TAAHHÜT HESABI KAPATILIRKEN HANGİ BELGELER TALEP EDİLİR?
 •  
 • İHRACAT DÖVİZ KREDİLERİNDE TAAHHÜT HESABI KAPATILIRKEN GEREKLİ OLAN GÜMRÜK BEYANNAMESİ NEDİR?
 • İHRACAT DÖVİZ KREDİLERİNDE TAAHHÜT HESABI KAPATILIRKEN TAAHHÜTE KONU OLAN FOB İHRACATIN ANLAMI NEDİR?
 • İHRACAT DÖVİZ KREDİLERİNDE TAAHHÜT HESABI KAPATILIRKEN TAAHHÜTE KONU OLAN İHRACATIN FOB OLMAMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER NEDİR?
 • İHRACAT DÖVİZ KREDİLERİNDE YASAL SÜRESİ İÇERİSİNDE KAPATILAMAYAN TAAHHÜT HESAPLARININ AKİBETİ NEDİR?
 • İHRACAT DÖVİZ KREDİLERİNDE YASAL SÜRE İÇERİSİNDE KAPATILAMAYAN TAAHHÜT HESAPLARINA EK SÜRE VERİLMESİ SÖZ KONUSU MUDUR?
 • İHRACAT DÖVİZ KREDİSİ TAAHHÜT HESAPLARI NASIL KAPATILIR, NELERE DİKKAT EDİLİR, TAKİP EDİLEN İŞLEM ADIMLARI NEDİR?
 • DÖVİZ KREDİLERİNDE ORTAK HÜKÜMLER
 • DÖVİZ KREDİLERİNİN TAAHHÜT HESABI KAPATILIRKEN, KULLANDIRILAN KREDİ DÖVİZ CİNSİ İLE GÜMRÜK BEYANNAMESİNDEKİ DÖVİZ CİNSİ FARKLI OLMASI HALİNDE NELERE DİKKAT EDİLİR? 
 • DÖVİZ KREDİSİ KULLANIDIRIMINDA İSTİSNALARIN SÜRESİ NEDİR?
 • İHRACAT DÖVİZ KREDİSİNİN TAAHHÜT HESABININ KAPATILAMAMASI HALİNDE UYGULANAN MÜEYYİDELER VE İŞ AKIŞI NEDİR?
 • NAKDİ KREDİLER - BANKA KAYNAKLI KREDİLER, DÖVİZ KREDİLERİ VE RİSK YAPISI
 • DÖVİZ KREDİLERİNİN YASAL DAYANAĞI, DÖVİZ KREDİSİNİN SÜRESİ, VERİLEN TEŞVİK VE MUAFİYETLER, İHRACAT TAAHHÜT ZORULULUĞU
 • TRANSİT TİCARET NEDİR?
 • TRANSİT TİCARETTE İZLENECEK YOL NEDİR? 
 • TRANSİT TİCARETİN ÇEŞİTLERİ NEDİR?
 • TRANSİT TİCARETİN FİNANSMANI İÇİN KREDİ KULLANDIRILABİLİR Mİ?
 • TRANSİT TİCARETİN FİNANSMANI İÇİN KREDİ KULLANDIRIM KOŞULLARI NEDİR?
 • TRANSİT TİCARETTE SATIŞ BEDELİ TAHSİL EDİLMESİ DURUMUNDA TRANSİT TİCARETİN FİNANSMANI İÇİN KREDİ KULLANDIRILIR MI?
 • TRANSİT TİCARETİN FİNANSMANI İÇİN KULLANDIRILAN KREDİLERDE VERGİ İSTİSNALARI NELERDİR?
 • TRANSİT TİCARETİN FİNANSMANI İÇİN KULLANDIRILAN KREDİLERDE TAAHHÜT HESABININ KAPAMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER NEDİR?
 • PREFİNANSMAN KREDİLERİ VE RİSK YAPISI
 • PREFİNANSMAN KREDİLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE BANKALARIN GÖREVLERİ
 • PREFİNANSMAN VE SÜRESİ
 • PREFİNANSMAN VE MEVZUAT HÜKÜMLERİ – İBKB
 • PREFİNANSMAN VE MAL İHRACI İLE HESABIN KAPATILMASI
 • PREFİNANSMANIN İADESİ VE KKDF CEZASI
 • VESAİK MUKABİLİ EVRAĞIN KREDİ TEMİNATI OLARAK İNCELENMESİ
 • TÜRK EXIMBANK - İHRACAT KREDİ SİGORTASI – ALACAĞIN KASKOSU
 • TÜRK EXIMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTASININ AVANTAJLARI
 • TÜRK EXIMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTA SÖZLEŞMESİ, İHRACATÇININ FİNANSMAN TEMİNİNİ NASIL KOLAYLAŞTIRIR? 
 • TÜRK EXIMBANK – ÖZET
 • TURK EXIMBANK’IN MİSYONU
 • TÜRK EXIMBANK İHRACAT KREDİLERİ
 • TÜRK EXIMBANK’IN BANKALARA VE FİRMALARA VERDİĞİ LİMİTLER?
 • BANKALAR ARACILIĞI İLE KULLANDIRILAN KREDİLER
 • SÖİK - SEVK ÖNCESİ İHRACAT KREDİLERİ
 • SÖİK – SEVK ÖNCESİ İHRACAT KREDİLERİ TÜRK EXIMBANK AÇIKLAMALARI
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK – TANIM VE KAPSAM
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK KREDİSİNDE ARACI BANKALARIN ROLÜ VE ÜSTLENDİĞİ MİSYON NEDİR?
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK UYGULAMA ESASLARI - ŞEKİL
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK’İN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • TÜRK EXIMBANK’A SÖİK MÜRACAATLARIN İLETİLMESİ
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK KREDİ TEMİNATI NELER OLABİLİR? ARACI BANKALARIN FİRMALARDAN TALEP ETTİĞİ TEMİNAT? TÜRK EXIMBANK’IN ARACI BANKALARDAN TALEP ETTİĞİ TEMİNATLAR NEDİR?
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK – KREDİ TÜRLERİ 
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK – KREDİLENDİRİLEMEYEN İHRACAT ŞEKİLLERİ
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK – VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK  - BANKA LİMİTİ
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK  - FİRMA LİMİTİ
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK  - PROĞRAM KAPSAMINDA KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ)
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK  - İHRACAT / HİZMET / TAAHHÜT
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK  -  MUHATAP ŞUBE
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK  - HESAP AÇILMASI
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK  - MÜRACAAT ŞEKLİ 
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK - TEMİNAT
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK  - EK SÜRE VE MUCBİR SEBEP HALLERİ
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK  - KREDİ VADESİ
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK  - FAİZ VE KÂR PAYI ORANI
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK - KULLANDIRIM
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK – DÖVİZ CİNSİ
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK  - GERİ ÖDEME
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK – İHRACAT VE SATIŞ TAAHHÜDÜNÜN KAPATILMASI
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK KREDİSİNİN TAAHHÜT KAPAMASI İÇİN TALEP EDİLEN EVRAKLAR NELERDİR? – YENİ MEVZUAT
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK – TAAHHÜT HESAPLARINA SAYILMAYACAK İHRACAT / SATIŞ / HİZMETLER
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK – İHRACAT / SATIŞ / HİZMET TAAHHÜDÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE UYGULANACAK MÜEYYİDELER
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK – İHRACAT KREDİ SİGORTASINDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜLERİ YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE UYGULANACAK MÜEYYİDELER 
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK – AMAÇ VE KULLANIM DIŞI UYGULAMALARDA ARACI BANKALARA UYGULANACAK MÜEYYİDELER 
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK  - BİLGİ VERME
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK  -  BANKA UYGULAMASI 
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK ARACI BANKALAR ARACILIĞI İLE FİRMALARA KULLANDIRILAN KREDİLER SÖİK - SEVK ÖNCESİ İHRACAT KREDİLERİ (DÖVİZ/TRL) 
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK KREDİSİNİN KULLANIMI
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK KREDİSİ İÇİN FAİZ / KAR PAYI VE ESASLARI
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK KREDİSİNİN SÜRELERİ NEDİR?
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK KREDİSİNİN VADE YAPISI – TRL / YP
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK KREDİSİİN TAKSİT TAHSİLATLARI?
 • TÜRK EXIMBANK SÖİK KREDİSİNİN İHRACATA YÖNELİK İŞLETME SERMAYESİ KREDİSİ TAAHHÜT KAPAMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI – YENİ HÜKÜM.
 • TÜRK EXIMBANK – RK – REESKONT KREDİLERİ
 • TÜRK EXIMBANK – RK - REESKONT KREDİLERİ GENEL KURALLAR
 • TÜRK EXIMBANK’IN REESKONT KREDİSİ İÇİN KABUL ETTİĞİ BONOLAR
 • TÜRK EXIMBANK – RK – REESKONT KREDİLERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?
 • TÜRK EXIMBANK – RK – REESKONT KREDİLERİNİN SÜRESİ
 • TÜRK EXIMBANK – RK – REESKONT KREDİLERİ İÇİN TCMB KAYNAĞI
 • TÜRK EXIMBANK – RK – REESKONT KREDİLERİNIN TAAHHÜT KAPAMASI
 • TÜRK EXIMBANK – RK – REESKONT KREDİLERİNİN BLOKAJ ESASLARI VE MİKTARI
 • KOBİ İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ
 • KOBİ İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ – AMACI VE MÜRACAAT ŞEKLİ
 • KOBİ İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ – TÜRK EXIMBANK DEĞERLENDİRMELERİ
 • KOBİ İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ – TEMİNAT
 • KOBİ İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ – TL SÜRESİ
 • KOBİ İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ – DÖVİZ SÜRESİ
 • KOBİ İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİNDE TEMDİT SÖZ KONUSU MUDUR?
 • KOBİ İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ – KULLANIM, TAAHHÜT KAPAMA
 • KOBİ İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ – TAAHHÜT ESASLARI
 • KOBİ İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ – CEZAİ FAİZ
 • GAYRİ NAKDİ KREDİLER
 • İTHALAT KREDİLERİ
 • AKREDİTİFLER
 • GAYRİNAKDİ RİSK – AKREDİTİFİN ÖZELLİKLERİ
 • AKREDİTİFLERİN İŞLEYİŞİ, AKREDİTİFİN RİSKLERİ-ÖZET
 • G/N KREDİLER - İHRACAT AKREDİTİF TEYİD KREDİSİ
 • KABUL KREDİSİ, VADELİ SATIŞLAR VE POLİÇE-ÖZET
 • POLİÇENİN ÖZELLİKLERİ, 
 • POLİÇE İNCELEMESİ (GERÇEK POLİÇE), 
 • POLİÇE UNSURLARI
 • POLİÇEDE CİRO, POLİÇENİN PROTESTOSU
 • MÜŞTERİ KABULLÜ POLİÇE VE ÖZELLİKLERİ İLE RİSKLERİ
 • BANKA AVALLİ POLİÇE VE ÖZELLİKLERİ İLE RİSKLERİ
 • BANKALARIN AVAL VERDİĞİ POLİÇE VE G/N RİSK
 • BANKA AVALLİ POLİÇELERİN İSKONTOSU
 • BANKA AVALLİ POLİÇELERİN TEMİNAT OLARAK KULLANILMASI
 • AVAL KABUL VE GAYRİNAKDİ RİSK
 • KABUL KREDİSİNİN FAYDALARI 
 • GAYRİ NAKDİ KREDİLER – KONU BAŞLIKLARI
 • STAND BY AKREDİTİFLER
 • GARANTİLER
 • HARİCİ GARANTİLER
 • P/N PROMISSIORY NOTE
 • P/N PROMISSIORY NOTE BANKA AVALİ
 • POSTFIN / POSTFİNANSMAN
 • POSTFİNANSMAN NEDİR
 • POSTFİNANSMANIN AMACI
 • POSTFİNANSMAN GENEL ESASLARI
 • POSTFİNANSMAN İŞ AKIŞI
 • POSTFİNANSMAN ÖRNEĞİ
SÜRE

1 Gün 

EĞİTMEN

Reşat BAĞCIOĞLU

ÜCRET
Bu eğitim sadece kurumlara özel açılmaktadır.  Lütfen teklif isteyiniz.  
Bireysel katılımlar için lütfen talep formu doldurun. 
SERTİFİKA

Eğitimi tamamlayan katılımcılara Eğitim Sertifikası verilmektedir. 
Sertifikanızı   profilinizde paylaşılabilirsiniz. 

LinkedIn'de sertifika nasıl paylaşılır?  tr / en

LinkedIn'de sertifika kutlaması nasıl yapılır? tr / en