Stratejik Pazarlama ve Satış Eğitimi


AÇIKLAMA


Uluslararası ve yerel pazarda, 2020 yılı sonrasında; müşteri ve tüketici gruplarının davranışları değişmiştir. Yapay zekânın iş hayatımıza girmesi ve online çalışma modellerinin artış göstermesi ile, yeni ekonomik modeller oluşmuştur. Hayatımıza giren bu değişimleri, sağlıklı yönetebilmek ve kazançlarımızı arttırmak için yapılması gereken çalışmaları birlikte öğreneceğiz.

KİMLER KATILABİLİR?

Pazarlama ve satış profesyonelleri, Girişimciler, Yöneticiler

İÇERİK
 • Stratejik Pazarlama ve Satış Mesleğinin Doğuşu
 • Pazarlama ve Satış Mesleğinin Tarihsel Gelişimi
 • Pazarlama Tanımı
  • 2020 Yılı Sonrası Pazarlama
  • 2020 Yılı Öncesi Pazarlama
  • Pazarlama Görseli
 • Satış Tanımı
  • Satış Kategorileri
 • Satış Teknikleri
  • Çapraz Satış (Cross Selling)
  • Üst Satış (Up Selling)
  • Gizli Satış Nedir
  • Sanal Döviz (Sanal Satış)
  • 2020 Yılı Sonrası Satış Teknikleri
 • Pazarlama ve Satış Mı! Satış ve Pazarlama Mı!
 • Günümüz Ekosistemi
 • Yeniden Konumlandırma (Re-marketing)
 • Philip KOTLER 4P Pazarlama Karması (Marketing Mix)
  • Ürün (Product)
  • Fiyat (Price)
  • Yer (Place)
  • Tutundurma (Promotion)
  • Kritik Eşik
 • Pazarlama ve Satışın Karşılaştırılması
  • Pazarlama Departmanının Görevleri
  • Pazarlama Departmanının Sorumlulukları
  • Satış Departmanının İşlevi
  • Satış Departmanının Süreçleri
 • Pazarlama Süreci
  • Geleneksel Süreçler
  • Değer Yaratma ve İletme Teknikleri
 • Pazarlama ve Satış Tarihsel Süreci
  • Üretim Yaklaşımı
  • Ürün Yaklaşımı
  • Satış Yaklaşımı
  • Pazarlama Yaklaşımı
  • İlişkisel Pazarlama Yaklaşımı
  • Dijital Pazarlama Yaklaşımları
  • Yapay Zekâ Pazarlama Yaklaşımları
 • Pazarlama Stratejileri
  • Niche Pazarlama Nedir
  • Kognitif Pazarlama Nedir
  • Ankor Mağaza Nedir
  • İnfluencer Marketing
  • 2020 Yılı Sonrası Stratejik Pazarlama
 • Ürün Grupları
  • Dayanıklı ve Dayanıksız Ürünler
  • Kullanıcı Türüne Göre Ürünler
  • Kişiselleştirilmiş Ürünler
 • Pazarlama Yönetimi
  • Pazarlama Kanalları
  • Pazarlama Araçları
  • Pazarlama İletişimi
 • Stratejik Pazarlama Yöntemleri
  • Klasik Pazarlama Yöntemleri
  • Geleneksel Pazarlama Yöntemleri
  • Modern Pazarlama Yöntemleri
   • Deneyimsel Pazarlama
   • Tuzak Pazarlama
   • Gerilla Pazarlama
   • Mobil Pazarlama
   • SMS Pazarlama
   • İlişkisel Pazarlama Pazarlama
   • Retro Pazarlama
   • E-mail Pazarlama
   • Viral Pazarlama
   • WOMM Pazarlama
 • Sosyal Medya Pazarlama Yöntemleri
  • Yapay Zekâ Stratejik İçerik Yönetimi
  • Facebook
  • Linkedin
  • Twitter
  • İnstagram
  • Pinrest
  • Whatsapp
  • Veri Tabanı
 • Dijital Pazarlama Yöntemleri
 • Yapay Zekâ Pazarlama Yöntemleri
  • Artırılmış Sanal Gerçeklik
  • Hologram
  • Fijital Teknoloji
  • Chatboot
 • Müşteri Deneyimi Çalışmaları
 • Müşteri Deneyimi Yetkinlikleri
 • Müşteri Analizi
 • Sadık Müşteri Nasıl Oluşturulur
 • Konumlandırma ve Teknikleri
 • Tutundurma Stratejileri
  • Tutundurma Amaçları
  • Tutundurma Karması
  • Tutundurma Yöntemleri
  • Tutundurmanın Önemi
  • Tutundurma Teknikleri
 • Müşteri ve Tüketici Deneyimi Haritası
 • İnovasyon Nedir
  • İnovasyon Stratejileri
 • Fiyat Karması
 • Etkileşimli Pazarlama
 • Doğrudan Pazarlama
  • Ağızdan Ağıza Pazarlama (WOMM)
  • WOMM Çeşitleri
  • Gelişme Nedenleri
 • Modern Pazarlama Fonksiyonları
 • Reklam Çeşitleri
  • Reklam ve Satış Promosyonları
  • Açık Hava Reklamcılığı
  • Teşhir Ürünler
 • • Analiz Çeşitleri
 • • Pazarlama Yöntemleri
  • o Pazar Değerlendirme Kriterleri
  • o Pazarın Nitelikleri
  • o Pazar Seçim Kriterleri
  • o Pazar Araştırma Süreci
 • Maslow Teorisi ve Teknoloji
 • Stratejiler
 • Pazarı Etkileyen Gelişmeler
 • Makro Faktörler ve Demografik Çevre
 • Sanal Gerçeklik Tarihi
  • Eğitimde Artırılmış Sanal Gerçeklik
 • Fintech, Dijital ve Fijital Nedir
 • Politik ve Hukuki Çevre
 • Ekonomik Çevre ve Rekabet
 • Potansiyel Hedef Kitle ve Hedef Kitle
 • Demografik Bilgiler
 • Pazar Bölümlendirme
  • Tüketici Tarafı
  • Sanayi Kesimi
 • Müşteri ve Tüketici Satın Alma Davranışları
 • Değerlendirme ve Analiz
 • Müşteri Deneyimi Yönetimi
 • Müşteriyi Elde Tutma Stratejileri
 • Neuro Marketing Bilimi
 • Pazar Değerlendirme Kriterleri
 • Yapay Zekâ
 • VR ve AR
 • SWOT Analizi
 • Sosyal ve Kültürel Çevre
 • Ürün Yaşam Eğrisi
  • Giriş
  • Büyüme
  • Olgunluk
  • Kritik Eşik
  • Düşüş
 • Vak’ a Çalışmaları
 • Soru ve Cevap
SÜRE

1 Gün 

EĞİTMEN

Serkan UYGUR

ÜCRET
Bu eğitim sadece kurumlara özel açılmaktadır.  Lütfen teklif isteyiniz.  
Bireysel katılımlar için lütfen talep formu doldurun. 
SERTİFİKA

Eğitimi tamamlayan katılımcılara Eğitim Sertifikası verilmektedir. 
Sertifikanızı   profilinizde paylaşılabilirsiniz. 

LinkedIn'de sertifika nasıl paylaşılır?  tr / en

LinkedIn'de sertifika kutlaması nasıl yapılır? tr / en