Operasyondan Mevzuata Dış Ticaret Uygulamaları (İleri Düzey)


AÇIKLAMA

Dış ticaret bilgisine sahip olmak; dış ticaret okur yazarlığının ilk şartıdır. Dış ticaret okuryazarlığı ise ilk adımdan başlayıp, ileri seviyeye kadar devam eden bir sürece kadar uzanır. Dış ticarete vakıf olmak, gerek yurt içinde yayımlanan TCMB genelgeleri, gerekse uluslararası kuralları bilmekle, aynı zamanda dış ticarette kullanılan uluslararası belgeleri okumakla, tanıyabilmekle ilk süreç tamamlanmış olur. Şunun altını çizmek gerekirse sadece dış ticaretteki kullanılan belgelere vakıf olmak dış ticaretin kompedanı olmak için yeterli olmayıp, teori, uygulama ve gerektiğinde yorum yapabilmek düzeye gelebilmek önemlidir. 
 
SÜREÇ

Kuşkusuz ki dış ticaretin kompedanı olmak, dış ticaret konusunda ustalaşmak ve gerektiğinde dış ticaret konusunda fikir verebilecek düseye gelebilmek için; 
 • Tüm güncel mevzuat bilgilerine vakıf olmak,
 • Dış ticaretteki belgeleri tanıyabilmek, üzerinde yorum yapabilmek,
 • Uygulamaya tam olarak hakim olabilmek,
 • Uluslararası arenada geçerli ICC kuralları olan; Incoterms 2020, URC 522 ve UCP 600 kurallarına vakıf olmak
 • Dış ticaret İngilizcesine hakim olmak
 • Bir dış ticaret işleminde olası hatanın nerede olduğunu tespit edebilmek
 olmazsa olmazımız olmalıdır.
 
Sürecimiz bu şekilde ise, programımızdaki etaplardan; 
 • Operasyondan mevzuata dış ticaret uygulamalarındaki ilk adım,
 • Operasyondan mevzuata dış ticaret uygulamalarındaki ustalık ve yorum yapabilme,
 Adımlarına kesinlikle vakıf olmak gereklidir. 

KİMLER KATILABİLİR?

Dış ticarette ilerlemek ve yol almak isteyen kişiler.
 
ÖN KOŞULLAR
 • Tamamen uluslararası ticareti anlamaya yönelik bu programda başarılı olmak için İngilizce bilgisine hakim olmak gereklidir.
 • Bu eğitime Operasyondan Mevzuata Dış Ticaret Uygulamaları (Temel Düzey) eğitimini tamamlayanlar katılabilir.

İÇERİK
 • DIŞ TİCARETTEKİ ÖDEME ŞEKİLLERİ
 • DIŞ TİCARETTE ÖDEME VE SORUMLULUKLARININ KARŞILAŞTIRMALI TABLOSU
 • DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİNE GÖRE İTHALATÇI VE İHRACATÇI EN RİSKLİ VEYA EN AZ RİSKLİ OLDUĞU DURUMLAR – ŞEKİL 
 • YÜRÜRLÜKTEKİ KAMBİYO MEVZUATI GEREĞİNCE BANKALAR, İTHALAT VE İHRACATÇILARIN SORUMLULUKLARI
 • PEŞİN ÖDEME TANIM
  • PEŞİN ÖDEME VE İŞLEM ADIMLARI
  • PEŞİN ÖDEME – ŞEKİL
  • PEŞİN ÖDEMEDE RİSK
  • PEŞİN ÖDEMEDE BANKALARIN SORUMLULUK VE TAKİBİ
  • PEŞİN ÖDEMENİN ÖZELLİKLERİ
 • MAL MUKABİLİ ÖDEME TANIM
  • MAL MUKABİLİNDE ŞEKİL
  • MAL MUKABİLİ ÖDEMENİN İŞLEYİŞİ VE ŞEKİL
  • MAL MUKABİLİNDE TARAFLAR
  • MAL MUKABİLİNDE BANKALARIN SORUMLULUĞU
  • MAL MUKABİLİ İŞLEMDE BANKALARIN KAMBİYO TAKİBİ
 • VESAİK MUKABİLİ TANIM
  • VESAİK MUKABİLİ ÖDEMEDE TARAFLAR
  • VESAİK MUKABİLİ İŞLEM ADIMLARI, VESAİK MUKABİLİ İŞLEM VE ŞEKİL
  • UNIFORM RULES FOR COLLECTIONS – URC 522
  • TAM TAKIM VESAİK MUKABİLİ İHRACAT EVRAKLARININ İNCELENMESİ
  • TAM TAKIM VESAİK MUKABİLİ İTHALAT EVRAKLARININ İNCELENMESİ 
  • VESAİK MUKABİLİ GERÇEK RÖMİZ MEKTUBU – SCHEDULE LETTER
  • VESAİK MUKABİLİ İŞLEMDE BANKALARIN SORUMLULUĞU
  • VESAİK MUKABİLİ İŞLEMDE RISKLER VE AVANTAJLAR
  • TAHSİL VESAİKİNİN İHRACATÇI RİSKLERİ,
  • TAHSİL VESAİKİNDE İTHALATÇI RİSKLERİ
  • VESAİK MUKABİLİ İŞLEMDE BANKALAR ÖDEME GARANTİSİ VERİR Mİ?
  • TAHSİL VESAİKİNDEN DOĞAN İHRACATÇI RİSKLERİNİN AZALTMANIN BAŞLICA YOLLARI 
  • GENEL YAPISI DOLAYISI İLE TAHSİL VESAİKİNİN İHRACATÇI AÇISINDAN AVANTAJLARI
  • TAHSİL VESAİKİNİN İTHALATÇI İÇİN DEZAVANTAJLARI  
  • TAHSİL VESAİKİNİN İTHALATÇI İÇİN AVANTAJLARI 
  • HUKUKİ VE ARKA PLANDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
  • HUKUKİ VE ARKA PLANDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR – İHRACATÇININ BANKASI AÇISINDAN
  • HUKUKİ VE ARKA PLANDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR – İTHALATÇIN BANKASI AÇISINDAN 
  • HUKUKİ VE ARKA PLANDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR – İTHALATÇI AÇISINDAN
  • HUKUKİ VE ARKA PLANDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR – İHRACATÇININ AÇISINDAN
  • HUKUKİ VE ARKA PLANDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR – KURYENİN POSTADA KAYBOLMASI VEYA GEÇ GİTMESİ AÇISINDAN
 • AKREDİTİF
  • AKREDİTİF - AKREDİTİFTEKİ BANKALAR, RİSKİ VE DIŞ TİCARETTEKİ AVANTAJLARI
  • AKREDİTİFLİ ÖDEME
  • AKREDİTİF NEDİR?
  • ICC – UCP  600 – UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE RULES FOR DOCUMENTARY CREDITS
  • AKREDİTİFİN ALICISI TARAFINDAN AVANTAJLARI
  • AKREDİTİFİN SATICISI TARAFINDAN AVANTAJLARI
  • AKREDİTİFE KATILAN TARAFLAR VE ARALARINDAKİ İLİŞKİLER
  • AMİR…………………………..   (applicant);
  • AMİR BANKA …………………..(issuing bank)
  • LEHTAR  ………………………..(Beneficiary)
  • GÖREVLİ BANKA  …………….(Nominated bank)
  • TEYİD BANKASI  ………………(Confirming Bank)
  • İHBAR BANKASI  ………………(The Advising Bank)
  • İŞTİRA BANKASI ……………….(Negotiating Bank)
  • RAMBURSMAN BANKA  ……...(The Reimbursing Bank)
  • AKREDİTİF İŞLEYİŞ ŞEMASI
  • EN BASİT AKREDİTİF
  • AKREDİTİF ŞARTLI HAVALEDİR
  • AKREDİTİF - ŞARTLI HAVALENİN ŞARTLARI NELER OLABİLİR
  • AKREDİTİF VE UCP 600 SAYILI BRÖŞÜRÜN İLİŞKİLENDİRİLMESİ
  • AKREDİTİFİN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  • GERÇEK AKREDİTİF İNCELENMESİ –  SIGHT
  • GERÇEK AKREDİTİF İNCLENMESİ – DOWN PAYMENT, MIXED 
  • AKREDİTİF KÜŞADI ÖRNEĞİ
  • HER SATIRDA AKREDİTİFLEN ANLADIKLARIMIZ VE ANLAMADIKLARIMIZ
  • İHRACAT AKREDİTİFİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR? 
  • AKREDİTİFTE REZERV NEDİR
  • AKREDİTİFTE REZERVLİ DÖKÜMANLARIN AKİBETİ
  • AKREDİTİFTE BULUNAN REZERV VE BANKALARIN SORUMLULUKLARI
  • AKREDİTİFTE GÖZDEN KAÇAN REZERVLER SONRASI BANKALARIN RİSKLERİ
  • AKREDİTİFTE TEYİD 
  • TEYİD İŞLEMİNİN BANKALARA GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜK
  • AKREDİTİFTE İLE TEYİD ARASINDAKİ İLİŞKİ VE BANKALARIN SORUMLULUKLARI
  • AKREDİTİFLE İLGİLİ SAHTE EVRAK SUNULMASI HALİNDE BANKALARIN RİSKİ NE OLUR VE UCP 600 HÜKÜMLERİ NEDİR?
  • AKREDİTİF NEDİR?
  • AKREDİTİFİN ÖNEMİ, ALICI VE SATICIYA SAĞLADIĞI GÜVENCELER 
  • AKREDİTİFİN AÇILMASI, DEĞİŞTİRİLMESİ, SONA ERMESİ 
  • AKREDİTİF AÇTIRMA TEKLİF MEKTUBU
  • AKREDİTİF SWFTİ İNCELEMESİ
  • AKREDİTİFTE VADELER
  • AKREDİTİF ÖRNEĞİ
  • AKREDİTİF ADINA KISA KISA
  • İTHALAT VE İHRACAT AKREDİTİFLERİ
  • İTHALAT AKREDİTİFİ 
  • İTHALAT KREDİ MEKTUBUNUN (AKREDİTİFİNİN) AVANTAJLARI
  • İTHALAT AKREDİTİFİNİN DEZAVANTAJLARI
  • İHRACAT AKREDİTİFİ  
  • İHRACAT AKREDİTİFİNİN AVANTAJLARI
  • İHRACAT AKREDİTİFİNİN DEZAVANTAJLARI
  • İHRACAT KREDİ SİGORTASI VE AKREDİTİF
  • AKREDİTİFE KATILAN TARAFLAR VE ARALARINDAKİ İLİŞKİLER; 
  • AKREDİTİF İŞLEMLERİNE KATILANLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER 
  • AKREDİTİF BANKASI 
  • AKREDİTİF BANKASI İLE AMİR ARASINDAKİ İLİŞKİ 
  • AKREDİTİF BANKASI İLE LEHTAR ARASINDAKİ İLİŞKİ 
  • İHBAR BANKASI
  • GÖREVLİ BANKA
  • TEYİT BANKASI
  • TEYİT BANKASI İLE LEHTAR ARASINDAKİ İLİŞKİ
  • TEYİT BANKASI İLE AKREDİTİF BANKASI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  • TEYİT BANKASI İLE AMİR ARASINDAKİ İLİŞKİ
  • RAMBURSMAN BANKASI
  • İHBAR BANKASI 
  • GÖREVLİ BANKA  
  • TEYİT BANKASI 
  • GENEL OLARAK 
  • TEYİT BANKASI İLE LEHTAR ARASINDAKİ İLİŞKİ 
  • TEYİT BANKASI İLE AKREDİTİF BANKASI ARASINDAKİ İLİŞKİ 
  • TEYİT BANKASI İLE AMİR ARASINDAKİ İLİŞKİ 
  • TEYİDLİ VE RAMBURSMAN YETKİLİ BİR AKREDİTİF ÖRNEĞİ
  • TEYİDLİ RAMBURSMANSIZ BİR AKREDİTİF ÖRNEĞİ
  • BİR İHRACAT AKREDİTİFİNDE BU HUSUSLARA DİKKAT EDİNİZ
  • AÇILIŞTAN İTİBAREN AKREDİTİN GEÇİRDİĞİ AŞAMALAR 
  • AKREDİTİF BELGELERİ, İNCELENMESİ VE SONUÇLARI
  • BELGELERİN GÖNDERİLMESİ
  • BANKALARIN BELGELERİ MAKUL ÖZENLE VE DIŞ GÖRÜNÜŞLERİ İTİBARİYLE İNCELEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
  • BELGELERİN MAKUL BİR SÜRE İÇİNDE VE EN GEÇ 5 BANKA İŞ GÜNÜ İÇİNDE İNCELENMESİ
  • BELGELERİN AKREDİTİF BANKASINA GÖNDERİLMESİ VE AKREDİTİF MEBLAĞININ TALEP EDİLMESİ
  • AMİR VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN, AKREDİTİF MEBLAĞLARININ ÖDENMEMESİ İÇİN MAHKEMEDEN İHTİYATİ TEDBİR VEYA İHTİYATİ HACİZ TALEBİNDE BULUNULMASI
  • AKREDİTİFLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (AMENDMENTS) 
  • TELEKOMÜNİKASYON ARACILIĞIYLA GÖNDERİLEN, ÖN İHBARI YAPILAN AKREDİTİFLER VE DEĞİŞİKLİKLER
  • AKREDİTİF BELGELERİNİN İNCELENMESİ
  • BELGELERDE İNCELEME YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
  • FATURA (INVOICE-COMMERCIAL INVOICE) İNCELERKEN DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR;
  • KOLİ LİSTESİNİ İNCELERKEN DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR;
  • DOLAŞIM BELGELERİNİ (ATR - EUR 1 - EUR MED) İNCELERKEN DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR
  • MENŞE ŞAHADETNAMESİ - CERTIFICATE OF ORIGIN İNCELERKEN DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR;
  • GÖZETİM BELGESİ-INPECTION REPORT İNCELERKEN DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR;
  • RAMBURSMAN (REIMBURSEMENT)
  • REZERV NEDİR? FARKLILIKLAR (DISCREPANCY)
  • REZERVLİ / UYGUN OLMAYAN BELGELER, REZERV KALDIRMA VE BİLDİRİ
  • VESAİK ÜZERİNDE SIK RASTLANAN REZERVLER = FARKLILIKLAR (DISCREPANCIES)
  • ÖZET OLARAK REZERV ANA BAŞLIKLARI
  • AKREDİTİF TÜRLERİ
  • TEYİD İŞLEMİNİN BANKALARA GETİRDİĞİ YÜK
  • AKREDİTİFTEKİ RİSKLER
  • ICC UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS 2007 REVISION BROCHURE 600 ICC’NİN AKREDTİFLERE İLİŞKİN YEKNESAK USULLER VE UYGULAMA KURALLARI 2007 REVİZYONU
  • AKREDİTİFLE İLGİLİ SAHTE EVRAK SUNULMASI HALİNDE BANKALARIN RİSKİ NE OLUR VE UCP 600 HÜKÜMLERİ NEDİR?
  • AKREDİTİFLERLE İLGİLİ YAŞANMIŞ GERÇEK VAKALAR VE ÇIKARILACAK SONUÇLAR 
 • AKREDITIF ANALIZI VE İHRACATÇILAR İÇİN CHECK-LIST 
  • DOKÜMAN İNCELENMESİ VE ALINAN SORUMLULUK
  • ÜLKE RİSKİ
  • POLİTİK RİSK
  • EKONOMİK RİSK
  • AÇILIŞTAN İTİBAREN AKREDİTİFİN GEÇİRDİĞİ AŞAMALAR VE AKREDİTİF KAPSAMINDAKİ BELGELERİN İNCELENMESİ, OPERASYONEL İŞLEMLER, SÜREÇ  
 • AKREDİTİFTEKİ RİSKLER
  • ÜLKE RİSKİ
  • MUCBİR SEBEP RİSKİ
  • SAHTEKÂRLIK RISKI
  • AMİR BANKANIN İFLAS ETMESİ
  • MALLARIN NOKSAN VEYA KALITESİZ ÇIKMASI
  • BELGELERİN POSTADAN GEÇ GELMESİ
  • KUR RİSKİ
  • AMİRİN İFLAS ETMESİ
  • AKREDİTİF ŞARTLARINA UYMAMA / REZERV
  • İHBAR BANKASININ RİSKİ (MUHABİR BANKA)
  • GÖREVLİ BANKA RİSKİ
  • TEYİD BANKASININ RİSKİ
  • RAMBURSMAN BANKASININ RİSKİ
  • ÖDEME ŞEKİLLERİNDE ULUSLARARASI YEKNESAK KAİDE VE KURALLAR
  • ULUSLARARASI YEKNESAK KURALLAR
  • (ICC YAYINLARI UCP 600) INTERNATIONAL CHAMBER AND COMMERCE
  • İTHALAT VE İHRACAT AKRDİTİFLERİNDE NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?
  • İHRACAT AKREDİTİFLERİ İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
  • İTHALAT AKREDİTİFLERİ İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
  • BİR İTHALAT AKREDİTİFİ DOSYASI NASIL HAZIRLANIR?
  • VESAİK İBRAZ VE İNCELEME DETAYLARI
  • GENEL OLARAK RÖMİZDEKİ BİLGİLERİN AÇIKLIĞI VE NETLİĞİ
  • KENDİSİNE EVRAK İBRAZ EDİLEN BANKANIN KONUMU
  • KREDİTİNİN TÜRÜ VE ÖDEME ŞARTLARI
  • VESAİK İNCELEME SÜRECİ – KONTROL LİSTESİ-  CHECK LİST 
  • TİCARİ FATURA (COMMERCIAL INVOICE)
  • POLİÇE (DRAFT-BILL OF EXCHANGE)
  • DENİZ / OKYANUS KONŞİMENTOSU (MARINE/OCEAN BILL OF LADING)
  • HAVAYOLU TAŞIMA BELGESİ (AIRWAYBILL)
  • KARAYOLU , DEMİRYOLU VE İÇ SUYOLU TAŞIMA BELGELERİ (ROAD, RAIL OR INLAND WATERWAY TRANSPORT DOCUMENTS)
  • CHARTER PARTY KONŞİMENTOSU (CHARTER PARTY BILL OF LADING)
  • KURYE VE POSTA ALINDISI / MAKBUZLARI (CARRIER AND POST RECEIPTS)
  • SİGORTA BELGELERİ (INSURANCE DOCUMENTS)
  • MENŞE ŞEHADETNAMESİ (CERTIFICATE OF ORIGIN)
  • AĞIRLIK LİSTESİ / SERTİFİKASI ( WEIGHT LIST ( WEIGHT CERTIFICATE) 
  • KOLİ LİSTESİ ( PACKING LIST )
  • GENEL HÜKÜMLER 
  • AKREDİTİF VESAİKİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 
  • AMİR BANKA AÇISINDAN
  • AMİRE MÜRACAAT EDİLMESİ
  • RED BİLDİRİMİNİN GÖNDERİLMESİ
  • VESAİKİN AMİRE TESLİM EDİLMESİ
  • VESAİKİN ELDE (GÖNDEREN TARAFIN EMRİNDE ) TUTULMASI
  • GÖREVLİ/TEYİT BANKASI AÇISINDAN
  • BİR TARAF NEZDİNDE UYGUN BULUNAN VESAİKİN YARATACAĞI DURUMLAR 
  • TEYİT BANKASI OLMAYAN GÖREVLİ BANKA NEZDİNDE UYGUN BULUNURSA ;
  • TEYİT BANKASI NEZDİNDE UYGUN BULUNURSA;
  • AMİR BANKA NEZDİNDE UYGUN BULUNURSA; 
 • AKREDİTİF UYGULAMA
  • AKREDİTİF UYGULAMA VE İNCELEMESİ
  • UYGULAMALI AKREDİTİF OPERASYONU
  • REZERV VAKALI AKREDİTİF UYGULAMASI
  • TEYİD VE TEYİDİN DÜŞTÜĞÜ AKREDİTİF UYGULAMASI
  • TRANSFERABLE AKREDİTİF ÖZELLİKLERİ VE TEMİNAT
  • BACK TO BACK AKREDİTİF İÇİN BANKALARDA YAŞANAN TEMİNAT SORUNU
  • AKREDİTİF İŞLEMLERİNDE GÖRÜLEN YAYGIN SORUNLAR
  • KARŞILIKLI AKREDİTİFLER (BACK-TO-BACK CREDITS)
  • BACK TO BACK L/C’DE TEMİNAT
  • BACK TO BACK L/C’DE BANKANIN SORUMLULUKLARI 
 • AKREDİTİFİN FİNANSMANI
  • POSTFİNANSMAN (YURT DIŞINDAN SAĞLANAN KREDİ İLE AKREDİTİF AÇILMASI)
  • POSTFİNANSMANIN AKREDİTİF AMİRİ TARAFINDAN KULLANILMASI
  • POSTFİNANSMANIN AKREDİTİFİ AÇAN BANKA TARAFINDAN KULLANILMASI
  • DOWN PAYMENT AKREDİTİF ÖZELLİKLERİ
  • DOWN PAYMENT AKREDİTİFİN SAĞLADIĞI FİNANSMAN
  • VADELİ AKREDİTİFİN İSKONTOSU VE İZLENEN YOL
  • AKREDİTİF TEMLİĞİ KARŞILIĞI KREDİ 
SÜRE

1 Gün 

EĞİTMEN

ICC International Chamber of Commerce,i Türkiye Milli Komitesi, Türkiye Bankacılık Komite Başkanlığı üyesi Reşat BAĞCIOĞLU

ÜCRET
Bu eğitim sadece kurumlara özel açılmaktadır.  Lütfen teklif isteyiniz.  
Bireysel katılımlar için lütfen talep formu doldurun. 
SERTİFİKA

Eğitimi tamamlayan katılımcılara Eğitim Sertifikası verilmektedir. 
Sertifikanızı   profilinizde paylaşılabilirsiniz. 

LinkedIn'de sertifika nasıl paylaşılır?  tr / en

LinkedIn'de sertifika kutlaması nasıl yapılır? tr / en