Uluslararası Ar-Ge ve İnovasyon Projelerine Katılım Eğitimi


AÇIKLAMA

Ar-Ge ve yenilik odaklı büyümek isteyen şirketlerin küresel rekabetle başa çıkabilmeleri için uluslararası Ar-Ge projelerinde etkin bir şekilde yer almaları ve teknolojinin geleceğine yön veren ve standartları belirleyen şirketlerle ortak projelere katılmaları kaçınılmazdır. Bu eğitimde HORİZON EUROPE, EUREKA ve Eurostars programları tanıtılmakta ve bu programlara katılım ve bunlardan azami düzeyde yararlanmaya yönelik yapılması gereken çalışmalar hakkında detaylı bilgi ve ipuçları verilmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

AB Çerçeve Programları (Horizon Europe) ve EUREKA/Eurostars Hibe Programlarına yönelik Proje Hazırlayacak olan TTO uzmanları, firmaların/kurumların Ar-Ge yöneticileri, Kalite yöneticileri, Üretim yöneticileri, Finans yöneticileri, Ar-Ge Proje Yöneticileri ve Ar-Ge Mühendisleri

İÇERİK

•    AB Çerçeve Programları (Horizon Europe) ve EUREKA/Eurostars Uluslararası Hibe Programları Kurumunuz için uygun mudur?
•    EUREKA/Eurostars Programları, Kümeler, Şemsiyeler
•    AB Horizon Europe (Ufuk Avrupa) Programının Temel Bileşenleri
•    AB Horizon Europe Programında Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri
•    AB Çerçeve Programları ve EUREKA/Eurostars uluslararası işbirliği platformları Ar-Ge desteklerinden faydalanmak için yapılması gerekenler,
•    Uluslararası İlişki(Networking) Ağlarına Giriş, Ulusal İrtibat Noktaları
•    AB Horizon Europe ve EUREKA/Eurostars Projelerine Yönelik Ortak Arama Yöntemleri
•    AB Teknoloji Platformlarına Üyelikler
•    Projelere Katılım ve Proje Hazırlama Çalışmaları
•    AB Horizon Europe ve EUREKA Programlarına Yönelik TÜBİTAK Destekleri
•    AB Horizon Europe Programı 2021-2024 Çalışma Programları ve Çağrıları
•    AB Horizon Europe ve EUREKA/Eurostars 2021/22 Yılı Önemli Etkinlikleri

SÜRE

1 Gün (Pandemi döneminde online olarak verilmektedir)

SERTİFİKA


KOBİMEN Akademi eğitim katılım sertifikası verilir.

EĞİTMEN

Haluk GÖKMEN

*Bu eğitimi kurumsal olarak almak için lütfen teklif isteyiniz.