Temel Mentorluk Eğitimi (Online)


AÇIKLAMA


Mentorluk deneyim aktarmak üzere kurulan bir öğrenme ortaklığı aynı zamanda bir liderlik modelidir. Etkili bir mentorluk için sadece deneyimli olmak yeterli olmamakta, gerek kişisel beceriler gerekse kullanılan yöntemler mentorluğun başarısında önemli rol oynamaktadır. Bu eğitimin amacı katılımcılara mentorluk üzerine temel kavramları, yetkinliklerini ve temel becerilerini kazandırmak ve aynı zamanda da mentorları konunun etik, pratik ve uygulama boyutunda mentorluk sürecine hazırlamaktır.
 
         

Eğitim Programı TÜBİTAK Ulusal Mentor Havuzu Mentor Eğitim Programında kullanılmak üzere EGESYS ve EMCC (European Mentoring and Coaching Council) – Türkiye işbirliği ile geliştirilmiştir. Eğitim uluslararası EMCC standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve EMCC tarafından akredite edilmiş tüm uygulamalı sertifika programlarımızın teorik kısmını oluşturmaktadır. 

ULUSLARARASI AKREDİTASYON

European Mentoring and Coaching Council (EMCC) Global tarafından Practioner seviyesinde akredite edilen İşletme Mentorluğu eğitimlerimiz:
 • Innovation Mentoring Training Programme
 • Entrepreneur Mentoring Training Programme
 • Digital Transformation Mentoring Training Programme
 • SME Mentoring Training Programme
 • Business Mentoring Training Programme 
 
Kobimen Akademi İşletme Mentorluğu Eğitimi Akreditasyon doğrulamasını buradan yapabilirsiniz: EMCC EQA Holders. EMCC Eğitim Programları Akreditasyonu (EQA) hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.
 
İÇERİK
 
Modül 1: Mentorluk Nedir?
 • Mentorluk Kavramı
 • Mentorun Rolleri
 • Mentorun Karakteristik Özellikleri   
 • Mentorluk ve Liderlik
Modül 2: Mentorluk Sisteminin Prensipleri
 • Mentorluk Sisteminin Prensipleri     
 • Mentorluk İlişkisinin Kurulması    
 • Grow Yöntemi
 • Smart Hedefler Oluşturmak
Modül 3: Mentorluğun Temelleri
 • Mentorlukta Durumsal Liderlik
 • Mentorlukta Etik Karar Alma
Modül 4: Mentorluk Becerileri
 • Mentorluk Nasıl Yapılır
 • Mentorluk Ne Değildir
 • Özyönetim
 • Etkin Yönlendirme (Zihin Haritalamak)
 • Mentiyi Harekete Geçirmek
 • Güçlü Soru Sormak
 • Cesaretlendirmek
 • Mentorlukta Verimi Sağlamak
 • Mentiyi Aktif Tutmak
 • Odaklanmayı Sağlamak
Modül 5: Mentorluğun Etik Boyutu
 • Neden Etik Kurallar Gereklidir?
 • Etik Kuralların Amaçları
Modül 6: Mentorluğun Araçları
 • Yaşam Çemberi
 • Metafor Kullanımı
Modül 7: Kapanış
 • Mentorluk Süreci Üzerine Genel Tavsiyeler
 • Mentorun Öz Değerlendirmesi
YÖNTEM
 
Eğitim uzaktan (online) asenkron eğitim olarak tasarlanmıştır. Dersler önceden kaydedilmiş video eğitimlerden oluşmaktadır. Dersler Kobimen Akademi LMS (E-Öğrenme) platformu üzerinden izlenmektedir. Katılımcıların kayıtlarını tamamlamalarından sonra LMS Platformu giriş bilgileri e-posta adreslerine gönderilmektedir.
 
SÜRE

Eğitim müfredatı 2 günlük örgün (sınıf) eğitim içeriğini kapsamaktadır. Derslerin toplam süresi 6 saattir. Bu süre katılımcıların bireysel performans ve eğitim izleme hızına göre değişebilmektedir. Katılımcıların tüm dersleri 3 hafta içinde tamamlamaları gerekmektedir. 

Eğitime başlamak için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dersler istenilen zaman (7/24) ve internet bağlantısı olan her yerden izlenebilmektedir.

EĞİTMENLER

Uzaktan eğitim derslerimize katkı veren EMCC üyeleri:

Dr. Rıza KADILAR

Demet UYAR

Engür RUTKAY

Müge SUNTUR

Özlem BALKAN

Pınar ERSİN KOLLU
 
KİMLER KATILABİLİR?

Eğitime temel mentorluk becerileri geliştirmek isteyen mentor adayları bireysel olarak katılabileceği gibi mentorluk/koçluk programı düzenleyen kuruluşların adayları toplu olarak katılım sağlayabilirler. 

ÜCRET
 2.200 TL      
*Bu eğitimi kurumsal olarak almak ve grup indiriminden yararlanmak için lütfen teklif isteyiniz.

SERTİFİKA


Eğitimi tamamlayan katılımcılara Katılım/Başarı sertifikası verilmektedir. Eğitimde yer alan sınavı başarı ile tamamlayan katılımcılara Başarı Sertifikası, geçerli puan alamayanlara ise  Katılım Sertifikası verilmektedir. Sertifika verilebilmesi için eğitimin 60 gün içinde tamamlanması  gerekmektedir.

Sertifikanızı   profilinizde paylaşılabilirsiniz.

LinkedIn'de sertifika nasıl paylaşılır?  tr / en

LinkedIn'de sertifika kutlaması nasıl yapılır? tr / en