Ar-Ge ve İnovasyon Projeleri Hazırlama Eğitimi


AÇIKLAMA


Ar–Ge ve inovasyon (yenilik) desteklerinden faydalanmak isteyen işletmelerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Rekabetin yoğun olması projelerin fonlanmasını da zorlaştırmaktadır. Bir Ar-Ge ve yenilik projesinin fonlanabilmesi için, projenin özgün ve yenilikçi olmasının yanısıra, proje önerisinin ilgili destek programının kriterlerine ve Ar–Ge metodolojisine uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

KİMLER KATILABİLİR?

Ar-Ge ve Yenilik Projesi hazırlamak isteyen kuruluşların Ar-Ge, Test, Üretim, Kalite, Proje yöneticileri, TTO uzmanları, Ar-Ge Mühendisleri ve proje personelleri

YÖNTEM VE İÇERİK

Eğitimde öncelikle Ar-Ge projeleri ile ilgili genel bilgiler verilerek, destek programlarında kullanılan Ar-Ge ve Yenilik kavramları ile proje değerlendirme kriterleri anlatılmaktadır. Proje hazırlamada dikkat edilecek hususlar TÜBİTAK TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı proje önerisi formu üzerinden aktarılmakta ve Ar-Ge projesi hazırlayanların en çok merak ettiği sorular hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.
 • Destekler Neden Veriliyor? Arka Plan – Mevcut Durum Analizi
 • Ulusal Hibe Destek Programları
 • Destek Programlarındaki Yeni Yaklaşımlar
 • Firmalar İçin Olası Strateji
 • Ar-Ge ve Yenilik Kavramları
 • Frascati, Oslo ve Canberra Kılavuzları
 • Yenilik Çeşitleri
 • Teknoloji Olgunluk/Hazırlık Seviyesi
 • Programlarda Hangi Faaliyetler Destekleniyor?
 • Hangi Programa Başvurmalı ?
 • Ar-Ge/ İnovasyon Projesi Nedir?
 • Ar-Ge/İnovasyon Projesi Bileşenleri
 • Ar-Ge/İnovasyon Projesi Bölümleri Nasıl Yazılmalıdır?
 • Proje Tanıtımı, Proje Amaçları ve Çıktıları
 • Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü
 • Projenin Ar-Ge aşamaları ve kullanılacak yöntem ve teknikler
 • Proje iş paketleri ve faaliyetleri nasıl hazırlanmalıdır?
 • Proje Planı ve İş Planı
 • Proje İş Paketleri, İş-Zaman Çubuk Grafiği, Ara Çıktılar
 • Proje Yönetimi ve Organizasyon
 • Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği
 • Proje Bütçesi 
  • AGY100-04 formları kullanarak proje bütçesinin hazırlanması (M011- Personel giderleri (iş paketleri bazında), M012- Seyahat giderleri, M013- Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın alımları, M014-Yurtiçi Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan işler, M015-Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları, M016-Malzeme alımları)
 • Proje Değerlendirme Kriterleri, Hakemlik Yapma
  • Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü
  • Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu
  • Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği
 • Eğitim Değerlendirme
 • Sorular – Yanıtlar
SÜRE

1 Gün 

EĞİTMEN

Haluk GÖKMEN

ÜCRET
Bu eğitim sadece kurumlara özel açılmaktadır.  Lütfen teklif isteyiniz.  
Bireysel katılımlar için lütfen talep formu doldurun. 
SERTİFİKA

Eğitimi tamamlayan katılımcılara Eğitim Sertifikası verilmektedir. 
Sertifikanızı   profilinizde paylaşılabilirsiniz. 

LinkedIn'de sertifika nasıl paylaşılır?  tr / en

LinkedIn'de sertifika kutlaması nasıl yapılır? tr / en