Ar-Ge ve İnovasyon Projeleri Hazırlama Eğitimi


AÇIKLAMA

Ar–Ge ve Yenilik hibelerinden faydalanmak isteyen işletmelerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Rekabetin yoğun olması projelerin fonlanmasını da zorlaştırmaktadır. Bir Ar-Ge ve Yenilik projesinin fonlanabilmesi için, projenin özgün ve yenilikçi olmasının yanısıra, proje önerisinin ilgili destek programının kriterlerine ve Ar–Ge metodolojisine uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ar-Ge ve Yenilik Projesi hazırlamak isteyen kuruluşların Ar-Ge, Test, Üretim, Kalite, Proje yöneticileri, TTO uzmanları, Ar-Ge Mühendisleri ve proje personelleri

YÖNTEM VE İÇERİK

Eğitimde öncelikle Ar-Ge projeleri ile ilgili genel bilgiler verilerek, destek programlarında kullanılan Ar-Ge ve Yenilik kavramları ile proje değerlendirme kriterleri anlatılmaktadır. Proje hazırlamada dikkat edilecek hususlar TÜBİTAK TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı proje önerisi formu üzerinden aktarılmakta ve Ar-Ge projesi hazırlayanların en çok merak ettiği sorular hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

•    Sanayi Ar-Ge/ KOBİ Ar-Ge Destek Programı Proje Hazırlama Süreci
o Ar-Ge ve Yenilik Kavramları, Ar-Ge Nedir? Amacı Nedir?
o Projem Ar-Ge Projesi mi? Hangi hibe programı seçilmeli?
o Proje Önerisi Hazırlarken Dikkat Edilecek Konular
o Hakemler projeleri neye göre ve nasıl değerlendirir?
o Destek Kapsamına girecek proje fikrinin geliştirilmesi
•    TÜBİTAK TEYDEB Proje Öneri Formu Üzerinde Çalışma
o Proje Tanıtımı, Proje Amaçları ve Çıktıları
o Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü
o Projenin Ar-Ge aşamaları ve kullanılacak yöntem ve teknikler
o Proje Planı ve İş Planı
o Proje Yönetimi ve Organizasyon
o Proje İş Paketleri, İş-Zaman Çubuk Grafiği, Ara Çıktılar
o Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği, Proje Bütçesi
o AGY100-04 formları kullanarak proje bütçesinin hazırlanması (M011- Personel giderleri (iş paketleri bazında), M012- Seyahat giderleri, M013- Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın alımları, M014-Yurtiçi Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan işler, M015-Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları, M016-Malzeme alımları)
o Sorular, Değerlendirme ve Geri Bildirimler

SÜRE

1 Gün (Pandemi döneminde online olarak verilmektedir)

SERTİFİKA


KOBİMEN Akademi eğitim katılım sertifikası verilir.

EĞİTMEN

Haluk GÖKMEN

*Bu eğitimi kurumsal olarak almak için lütfen teklif isteyiniz.