Operasyondan Mevzuata Dış Ticaret Uygulamaları (Temel Düzey)


AÇIKLAMA

Dış ticaret bilgisine sahip olmak; dış ticaret okur yazarlığının ilk şartıdır. Dış ticaret okuryazarlığı ise ilk adımdan başlayıp, ileri seviyeye kadar devam eden bir sürece kadar uzanır. Dış ticarete vakıf olmak, gerek yurt içinde yayımlanan TCMB genelgeleri, gerekse uluslararası kuralları bilmekle, aynı zamanda dış ticarette kullanılan uluslararası belgeleri okumakla, tanıyabilmekle ilk süreç tamamlanmış olur. Şunun altını çizmek gerekirse sadece dış ticaretteki kullanılan belgelere vakıf olmak dış ticaretin kompedanı olmak için yeterli olmayıp, teori, uygulama ve gerektiğinde yorum yapabilmek düzeye gelebilmek önemlidir. 
 
SÜREÇ

Kuşkusuz ki dış ticaretin kompedanı olmak, dış ticaret konusunda ustalaşmak ve gerektiğinde dış ticaret konusunda fikir verebilecek düseye gelebilmek için; 
 • Tüm güncel mevzuat bilgilerine vakıf olmak,
 • Dış ticaretteki belgeleri tanıyabilmek, üzerinde yorum yapabilmek,
 • Uygulamaya tam olarak hakim olabilmek,
 • Uluslararası arenada geçerli ICC kuralları olan; Incoterms 2020, URC 522 ve UCP 600 kurallarına vakıf olmak
 • Dış ticaret İngilizcesine hakim olmak
 • Bir dış ticaret işleminde olası hatanın nerede olduğunu tespit edebilmek
 olmazsa olmazımız olmalıdır.
 
Sürecimiz bu şekilde ise, programımızdaki etaplardan; 
 • Operasyondan mevzuata dış ticaret uygulamalarındaki ilk adım,
 • Operasyondan mevzuata dış ticaret uygulamalarındaki ustalık ve yorum yapabilme,
 Adımlarına kesinlikle vakıf olmak gereklidir.

KİMLER KATILABİLİR?

Dış ticarette ilerlemek ve yol almak isteyen kişiler.
 
ÖN KOŞUL

Tamamen uluslararası ticareti anlamaya yönelik bu programda başarılı olmak için İngilizce bilgisine hakim olmak gereklidir.

İÇERİK

BİRİNCİ BÖLÜM
 • DIŞ TİCARETE BAŞLANGIÇ VE TEMEL ESASLAR
 • DIŞ TİCARETTE TEMEL KAVRAMLAR VE TARAFLAR
 • DIŞ TİCARETİN GÜMRÜK BANKA VE FİRMALAR BOYUTUNDAKİ ANALİZİ
 • DIŞ TİCARETTE BELGELERİN ÖNEMİ
DIŞ TİCARETTE KULLANILAN DÖKÜMANLAR, TİCARİ BELGELER (COMMERCIAL DOCUMENTS)
 • PRO-FORMA FATURA
 • TİCARİ FATURA
 • ÇEKİ LİSTESİ
 • KOLİ LİSTESİ
 • GÖZETİM BELGESİ
 • ANALİZ BELGESİ
 • RESMİ BELGELER (OFFICIAL DOCUMENTS)
 • DOLAŞIM BELGELERİ
 • KONSOLOSLUK FATURASI
 • MENŞE-İ ŞAHADETNAMESİ
 • SAĞLIK SERTİFİKASI
 • TAŞIMA BELGELERİ
 • DENİZ KONİŞMENTOSU (BİLL OF LADİNG)
 • HAVAYOLU KONİŞMENTOSU (AİRWAY BİLL OF LADİNG)
 • KARAYOLU KONİŞMENTOSU (CMR)
 • DEMİRYOLU KONİŞMENTOSU – HAMULE SENEDİ (RAİLWAY BİLL OF LADİNG
 • FIATA BELGELERİ
 • FCR BELGELERİ 
 • FCT BELGELERİ 
 • FİNANSMAN BELGELERİ
 • POLİÇE (BILL OF EXCHANGE- DRAFT)
 • POLİÇENİN İNCELENMESİ
 • POLİÇENİN TARAFLARI
 • POLİÇENİN CİROSU
 • GARANTİSİZ POLİÇELER
 • GARANTİLİ POLİÇELER (BANKA AVALLİ)
 • POLİÇENİN PROTESTOSU
 • SENET (PROMISSORY NOTE) P/N
 • PROMISSORY NOTE İNCELENMESİ
 • PROMISSORY NOTE TARAFLARI
 • PROMISSORY NOTE İLE POLİÇE ARASINDAKİ FARK
 • GARANTİLİ PROMISSORY NOTE
 • GARANTİSİZ PROMISSORY NOTE
 • PROMISSORY NOTE PROTESTOSU
 • SEVK EMRİ (DELİVERY ORDER)
 • AMBAR TESLİM MAKBUZU (WAREHOUSE RECEİPT)
 • YEDDİEMİN MAKBUZU (TRUST RECEİPT) 
DIŞ TİCARETTE NAVLUN SİGORTALARI - TRANSPORTATION INSURANCE
 • SİGORTA NEDEN GEREKLİDİR?
 • RİSK VE SİGORTA
 • SİGORTANIN TANIMI
 • NAVLUN SİGORTASI NE ZAMAN YAPILIR?
 • SİGORTANIN GEREKSİNİMİ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR
 • INCOTERMS 2020 – CIF VE CIP TESLİM ŞEKLİNE GÖRE SİGORTA
 • SİGORTA BELGELERİ – FLOTAN SİGORTA
 • FLOTAN SİGORTA ÖZELLİKLERİ
 • FLOTAN SİGORTA POLİÇESİ VE HASAR
 • FLOTAN SİGORTA YAPTIRILMASI ZORUNLU MUDUR?
 • SİGORTA BELGELERİ – KAT’İ SİGORTA
 • KAT’İ SİGORTA BEYANA DAYALI OLARAK YAPILIR MI?
 • KAT’İ SİGORTA ÖZELLİKLERİ
 • KAT’İ SİGORTA POLİÇESİ VE HASAR
 • KAT’İ SİGORTA POLİÇESİNİN GÖRÜNEN YÜZÜNÜN İNCELENMESİ
 • KAT’İ SİGORTA POLİÇESİNDE BULUNAN HUSUSLAR
 • KAT’İ SİGORTA VE DENİZ KONŞİMENTOSUNUN İLİŞKİSİ YEKNESAKLIĞI
 • KAT’İ SİGORTA KIYMETLİ EVRAKTIR
 • KAT’İ SİGORTA POLİÇESİNİN CİRO ÖZELLİĞİ
 • KAT’İ SİGORTA OLMADAN MALLARIN GÜMRÜKTEN ÇEKİLMESİ MÜMKÜM MÜDÜR?
 • DIŞ TİCARETTE KULLANILAN GB-GÜMRÜK BEYANNEMESİNİN İNCELENMESİ VE SİGORTA
 • KAT’İ SİGORTA HANGİ DEĞER ÜZERİNDEN YAPILIR?
 • KAT’İ SİGORTA VE TİCARİ FATURANIN İLİŞKİLENDİRİLMESİ
 • TAM ZİYA SİGORTA – TOTAL LOST INSURANCE
 • TAM ZİYA SİGORTANIN ÖZELLİKLERİ
 • TAM ZİYA SİGORTA UCUZDUR
 • TAM ZİYA SİGORTA VE HASAR ÖDEMESİ
 • TAM ZİYA SİGORTA POLİÇESİNİ BANKALAR KREDİ TEMİNATINDA KULLANABİLİRLER Mİ?
 • KAT’İ SİGORTADA HASAR OLUŞTUĞUNDA HASAR TAZMİNATI NASIL ÖDENİR?
 • KAT’İ SİGORTADA MÜŞTEREK AVARYA KLOZU
 • AVARYA NEDİR?
 • MÜŞTEREK AVARYA NEDİR?
 • MÜŞTEREK AVARYA KARARININ ALINABİLMESİ İÇİN HANGİ KOŞULLAR GEREKLİDİR?
 • MÜŞTEREK AVARYA HUSUSLARININ ÖZELLİKLERİ
 • BİR TİCARİ FATURADA SİGORTA OLUP OLMADIĞININ İNCELENMESİ
 • SİGORTACILIKTA DAR VE GENİŞ TEMİNAT
 • SİGORTACILIKTA GENİŞ TEMİNAT VE “INSTITUTE CARGO CLAUSES A” İSTİSNALARI NEDİR?
 • DAR TEMİNAT
 • SİGORTADA EMNİYET
 • PORT TO PORT INSURANCE
 • WAREHOUSE TO WAREHOUSE INSURANCE
 • SİGORTA ADINA KISA KISA DETAYLAR
 • ALL RISKS INSURANCE
 • NAKLIYAT SİGORTALARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR
 • KAT’İ SİGORTANIN ÖDEME YAPMAYACAĞI HUSUSLAR
 • SİGORTALININ ART NİYETLİ OLMASI HALİNDE SİGORTA ŞİRKETİNİN TAVRI NE OLUR?
 • GEMİNİN AÇIK DENİZLERDE KAÇIRILMASI SİGORTA KAPSAMINDA MIDIR?
 • GEMİNİN ELEKTRONİK DONANIMINA YAPILAN SİBER SALDIRI SONUCU GEMİNİN KAÇIRILMASI VE YAĞMALANMASI KAT’İ SİGORTA KAPSAMINDA MIDIR?
TAŞIMA BELGELERİ
 • DENİZ KONŞİMENTOSU (MARINE / OCEAN BILL OF LADING)
 • MALLARIN TESLİMİ VE YÜKLENMESİ AŞAMASINDA KONŞİMENTO
 • RECEIVED FOR SHIPMENT BILL OF LADING:
 • ON BOARD BILL OF LADING:
 • KONŞİMENTODA YÜKLEME
 • KONŞİMENTODA TARAFLAR
 • SHIPPER (Yükleyici - ihracatçı)
 • CONSIGNEE (MALIN MÜLKİYETİNİ ELİNDE BULUNDURAN)
 • NOTIFY ADDRESS (İhbar adresi)
 • KONŞİMENTO MUHTEVİYATI MALLARDAN KİM SORUMLUDUR?
 • KONŞİMENTO MUHTEVİYATI MALLARIN BEYAN DIŞI OLMASI VE RİSKLERİ
 • KONŞİMENTO TANZİM TARİHİ
 • KONŞİMENTO YÜKLEME TARİHİ
 • KONŞİMENTODA YÜKLEYİCİ BEYANI VE BANKA RİSKLERİ
 • TAŞIMA BELGESİ HANGİ BİLGİLERİ İÇERİR?
 • CİRO (ENDORSEMENT)
 • TEMİZ KONİŞMENTO (Clean Bill of Lading) İBARESİ
 • TEMİZ İBARELİ DENİZ KONŞİMENTOSU / CLEAN ON BOARD
 • GERÇEK DENİZ KONŞİMENTOLARI
 • YÜKLEYİCİ ADINA TANZİMLİ B/L - İTHALAT
 • RISKLI KONŞIMENTO : HAMİLİNE / ORDER
 • İTHALATÇI ADINA TANZİMLİ B/L
 • İTHALATÇI ADINA TANZİMLİ KONŞİMENTO
 • BANKA ADINA TANZİMLİ B/L
 • İTHALATÇI ADINA TANZİMLİ B/L- ORIGINAL
 • FULL SET KONŞİMENTO
 • BAYAT KONŞİMENTO (STALE BİLL OF LADING)
 • KONŞİMENTONUN CİRO EDİLEBİLEN NÜSHALARI
 • ORDİNONUN ALINMASI
 • ORDİNO İLE MALLARIN GÜMRÜKTEN ÇEKİLMESİ
 • SEVK BELGELERİNİN UYGULAMALI TANITIMI
 • SEVK BELGELERİNİN HUKUKİ ÖNEMİ
 • CMR KARAYOLU TAŞIMA BELGESİ CMR - INTERNATIONAL CONSIGNMENT NOTE / CMR ROAD WAYBILL)
 • CMR BELGESİNDE MALLARIN AKİBETİ
 • CMR CİROSU MÜMKÜN MÜDÜR?
 • RAILWAY BILL OF LADING ÖZELLİĞİ NEDİR?
 • RAILWAY BILL OF LADING İLE MAL TESLİMİ
 • AIRWAY BILL OF LADING NEDİR
 • AIRWAY BILL OF LADING ILE MAL TESLIMI
 • AIRWAY BILL OF LADING CİROSU
İZİNLER VE BELGELER
 • DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ (DİİB)
 • DİİB - DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPSAMINDA YAPILAN OPERASYONLAR
 • DİİB - DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞEN İŞLEMDE GÜMRÜK VERGİLERİ TAHSİL EDİLİR Mİ?
 • DİİB KAPSAMINDA İŞLEM YAPILAN MALLAR YURT İÇİNDE SATILIR MI?
 • HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGESİ (HİİB)
 • VRHİB – VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNA BELGESİ
 • SERBEST BÖLGELER İÇİN FAALİYET RUHSATI
 • SERBEST BÖLGELER İÇİN FAALİYET RUHSATININ ÇEŞİTLERİ  
DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2020)
 • TRANSFER OF RISK FROM THE SELLER TO THE BUYER – CHART
 • DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ
 • INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS – KARŞILAŞTIRMALI TABLO
 • INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS - CHART
 • TESLİM ŞEKİLLERİNİN ESAS OLARAK İNCELENMESİ
 • INCOTERMS 2020 QUICK REFERENCE CHART - ALICI/SATICI SORUMLULUKLARI
 • INCOTERMS KURALLARI OLMASAYDI?
 • INCOTERMS BİR KANUN DEĞİL KURALLARDIR
 • INCOTERMS 2020
 • TESLİM ŞEKİLLERİNİN İNCELENMESİ
 • İÇ SU YOLU TAŞIMACILIKTA KULLANILAN TERİMLER
 • MULTIMODAL TAŞIMACILIKTA (KARA HAVA DENİZ DEMİRYOLU) KULLANILAN TERİMLER
 • EXW EX WORKS - İŞYERİNDE TESLİM
 • FCA FREE CARRIER – TAŞIYICIYA TESLİM
 • FAS FREE ALONGSIDE SHIP – GEMİ DOĞRULTUSUNDA TESLİM
 • FOB FREE ON BOARD - GEMİ GÜVERTESİNDE TESLİM
 • CFR COST AND FREIGHT – MAL BEDELİ VE NAVLUN (TAŞIMA BEDELİ)
 • CIF COST INSURANCE AND FREIGHT – MAL BEDELİ SİGORTA VE NAVLUN
 • CPT CARRIAGE PAID TO – TAŞIMA ÜCRETİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM
 • CIP CARRIAGE INSURANCE PAID TO – TAŞIMA VE SIGORTA ÖDENMİŞ
 • DAP DELIVERED AT PLACE – BELİRLENEN BİR YERDE TESLİM
 • DPU DELIVERED AT PLACE UNLOADED – BELİRLENEN YERDE TESLİM MALLAR BOŞALTILMIŞ.
 • DDP DELIVERED DUTY PAID – GÜMÜK RESMİ ÖDENMİŞ VARIŞ YERİNDE TESLİM
 • İHRACAT - İTHALAT MALİYETLERİ AÇISINDAN ANALİZ
 • MALİYETLERİ ETKİLEYEN UNSURLAR
 • İTHALATÇI VE İHRACATÇI AÇISINDAN EN RİSKLİ TESLİM ŞEKİLLERİ
SÜRE

1 Gün 

EĞİTMEN

ICC International Chamber of Commerce,i Türkiye Milli Komitesi, Türkiye Bankacılık Komite Başkanlığı üyesi Reşat BAĞCIOĞLU

ÜCRET
Bu eğitim sadece kurumlara özel açılmaktadır.  Lütfen teklif isteyiniz.  
Bireysel katılımlar için lütfen talep formu doldurun. 
SERTİFİKA

Eğitimi tamamlayan katılımcılara Eğitim Sertifikası verilmektedir. 
Sertifikanızı   profilinizde paylaşılabilirsiniz. 

LinkedIn'de sertifika nasıl paylaşılır?  tr / en

LinkedIn'de sertifika kutlaması nasıl yapılır? tr / en