KODD Onaylı Kobi Danışmanlığı Seviye 6 Sınavına Hazırlık Eğitimi (Online)


AÇIKLAMA


KOBİ Danışmanı Seviye-6 Sınavı, KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, çözüm önerileri getiren, yönlendirme ve tavsiyede bulunan KOBİ Danışmanlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, mesleki yeterliliklerini geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamalarına imkân sağlamak, eğitim sistemi ile sınav ve belgelendirme kuruluşlarına kaynak ve referans oluşturmak ve adaylara mesleğe ilişkin rehberlik sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

I. Teorik Sınav 155 soru içeren 7 ayrı sınavdan oluşmaktadır ve aşağıdaki konuları içermektedir:
 1.  A1/T1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite Ve Mesleki Gelişim (20 soru)
 2.  A2/T1 İş Organizasyonu, Müşteri İlişkileri Ve Hizmet Öncesi Hazırlık (25 soru)
 3.  A3/T1-T2-T3-T4-T5 KOBİ Danışmanlığı Hizmetine İlişkin Süreçlerin Yürütülmesi
  • A3/T1 İşletme Yönetimi (30 soru)
  • A3/T2 Finans (20 soru)
  • A3/T3 İnsan Kaynakları (20 soru)
  • A3/T4 Pazarlama ve Satış (20 soru)
  • A3/T5 Üretim (20 soru)
II. Performans Sınavı 5 ayrı sınavdan oluşmaktadır ve aşağıdaki konuları içermektedir.
 1.     A3/P1 İşletme Yönetimi
 2.     A3/P2 Finans
 3.     A3/P3 İnsan Kaynakları
 4.     A3/P4 Pazarlama ve Satış
 5.     A3/P5 Üretim

SINAV YERİ VE BAŞVURUSU

KOBİ Danışmanı Seviye-6 Sınavı MYK tarafından yetkilendirilmiş merkezlerde yapılmaktadır. 2019 yılında bu sınavı yapmaya yetkili 2 kurum bulunmaktadır:  Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SAÜSEM), Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (SAYEM) ve TOBB Üniversitesi YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi. Sınav tarihleri bu kurumlar tarafından belirlenmekte ve web sitelerinde ilan edilmektedir. Sınav başvuruları da yine aynı kurumlar tarafından alınmaktadır.

EĞİTİMİN AMACI

KOBİ Danışmanı Seviye-6 Sınavı oldukça kapsamlı ve zor bir sınavdır. Şimdiye kadar yapılan sınavlarda sınava hazırlık eğitimi almadan girenlerin başarı oranı %30 olarak tespit edilmiştir.  Hem teorik hem de performans sınavlarını ilk girişte tamamlayanların oranı da oldukça düşüktür. Bu eğitiminin amacı katılımcıları bu zor sınava mümkün olduğunca hazırlamaktır.

Bu eğitim Akredite Kobi Danışmanları Derneği (KODD) tarafından akredite edilmiş ve KOBİ Danışmanı Seviye-6 Belge sahibi akredite eğitmenler tarafından verilmektedir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

Sınava Girmek için herhangi bir ön şart bulunmadığından KOBİ Danışmanı olmak isteyen herkes bu eğitime katılabilir. Ancak sınav konuları hakkında hiç bir bilgisi ya da birikimi olmayan kişilerin bu eğitim sonrası sınav konularını kapsamlı bir şekilde çalışmaları gerekmektedir.
 
İÇERİK
 • İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite Ve Mesleki Gelişim (Teorik sınav konuları)
 • İş Organizasyonu, Müşteri İlişkileri Ve Hizmet Öncesi Hazırlık (Teorik sınav konuları)
 • İşletme Yönetimi (Teorik ve Performans sınav konuları)
 • Finans (Teorik ve Performans sınav konuları)
 • İnsan Kaynakları (Teorik ve Performans sınav konuları)
 • Pazarlama ve Satış (Teorik ve Performans sınav konuları)
 • Üretim (Teorik ve Performans sınav konuları)
SÜRE

 5 Gün / 20saat

KAYIT
 
Eğitim kurumlara ve gruplara özel açılmaktadır. Lütfen akademi[at]kobimen.com adresine talep gönderiniz.

SERTİFİKA

Eğitim sonunda katılımcılara Akredite KOBİ Danışmanları Derneği onaylı sertifika verilecektir.

EĞİTMEN(LER)

Serap GÖKMEN, Bilgisayar Mühendisi, KOBİ Danışmanı, KODD YK Üyesi ve İzmir Temsilcisi
 
AKREDİTE KOBİ DANIŞMANLARI DERNEĞİ (KODD)

Akredite KOBİ Danışmanları Derneği, sadece akredite olmuş KOBİ danışmanlarının üye olabildiği bir dernektir, bu itibarla Türkiye’de ilk olma özelliğine sahiptir.

Derneğimiz; Ülkemizde KOBİ danışmanlığı hizmeti sunan akredite olmuş üyelerimiz arasında iş ortaklıklarının kurulması , akredite eğitim modülleriyle eğitmen havuzunun oluşturulması ve üyelerine eğitim programlarıyla gelir sağlanması , KOBİ danışmanlığı mesleği tanıtımının yapılması ve resmi kurum-kuruluşlarla üyeleri arasında iletişimin sağlanması için köprü görevini üstelenmektedir.

KODD,KOBİ’lerle ile akredite KOBİ danışmanlarının buluşma noktası olarak başta üretime ve katma değere dayalı ekonominin geliştirilmesi olmak üzere, stratejilerin oluşturulması ve standartların belirlenmesi ile ilgili çalışmalarına hızla devam etmektedir.

KODD web sitesi: www.kodd.org.tr