Akreditiflerin Operasyonel İşleyişi Eğitimi


AÇIKLAMA

Uluslararası ticarette en yaygın ödeme şekillerinden biri olan akreditiflerin yapısı, kullanım alanları, tarafları, bankaların misyonları, akreditifin alıcı ve satıcı açısından risk ve avantajları, akreditif koşullarının irdelenmesi ayrı ayrı ele alınacak, akreditifli ödemelerde yaşanmış gerçek vak’aların ele alınacağı bu dersimizde akreditiflerin ne kadar güvenli bir ödeme aracı olup olmadığı konuları ile akreditif açarken, doküman hazırlarken, ve doküman incelerken dikkat edilecek hususlara yer verilecektir.

Ayrıca akreditiflerde olmazsa olmaz bir değerli taşıma evrağı olan deniz konşimentolarının yapısı, şekli, risk ve avantajları geniş ve gerçek belgelerle ele alınacaktır. Uluslar arası Ticaret Odaları’nın akreditiflere ilişkin hazırlamış olduğu UCP 600 Sayılı Broşür (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) Hükümleri’ne ait temel kurallar sebep sonuç ilişkisi ile incelenecektir. Diğer taraftan bankalardan akreditif açılacağında izlenen yol, teminatlandırma, kredi konuları da bu dersimizde yer almaktadır.

KİMLER KATILABİLİR?

Dış ticaret firmalarında görevli, kambiyocu, dış işlemler çalışanları, operasyoncular, finansçılar, pazarlama satış kadrosundaki her unvandaki elemanlara açık bir eğitim.

İÇERİK
 • AKREDİTİF
 • AKREDİTİFTEKİ BANKALAR, RİSKİ VE DIŞ TİCARETTEKİ AVANTAJLARI
 • AKREDİTİFLİ ÖDEME, AKREDİTİF NEDİR?
 • ICC – UCP 600 – UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE RULES FOR DOCUMENTARY CREDITS
 • AKREDİTİFİN ALICISI TARAFINDAN AVANTAJLARI
 • AKREDİTİFİN SATICISI TARAFINDAN AVANTAJLARI
 • AKREDİTİFE KATILAN TARAFLAR VE ARALARINDAKİ İLİŞKİLER
 • AMİR…………………………..   (applicant);
 • AMİR BANKA …………………..(issuing bank)
 • LEHTAR ………………………..(Beneficiary)
 • GÖREVLİ BANKA …………….(Nominated bank)
 • TEYİD BANKASI ………………(Confirming Bank)
 • İHBAR BANKASI ………………(The Advising Bank)
 • İŞTİRA BANKASI ……………….(Negotiating Bank)
 • RAMBURSMAN BANKA ……...(The Reimbursing Bank)
 • AKREDİTİF İŞLEYİŞ ŞEMASI
 • EN BASİT AKREDİTİF
 • AKREDİTİF ŞARTLI HAVALEDİR
 • AKREDİTİF - ŞARTLI HAVALENİN ŞARTLARI NELER OLABİLİR
 • AKREDİTİF VE UCP 600 SAYILI BRÖŞÜRÜN İLİŞKİLENDİRİLMESİ
 • AKREDİTİFİN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • GERÇEK AKREDİTİF İNCELENMESİ – SIGHT
 • GERÇEK AKREDİTİF İNCLENMESİ – DOWN PAYMENT, MIXED
 • AKREDİTİF KÜŞADI ÖRNEĞİ
 • HER SATIRDA AKREDİTİFLEN ANLADIKLARIMIZ VE ANLAMADIKLARIMIZ
 • İHRACAT AKREDİTİFİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?
 • AKREDİTİFTE REZERV NEDİR
 • AKREDİTİFTE REZERVLİ DÖKÜMANLARIN AKİBETİ
 • AKREDİTİFTE BULUNAN REZERV VE BANKALARIN SORUMLULUKLARI
 • AKREDİTİFTE GÖZDEN KAÇAN REZERVLER SONRASI BANKALARIN RİSKLERİ
 • AKREDİTİFTE TEYİD
 • TEYİD İŞLEMİNİN BANKALARA GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜK
 • AKREDİTİFTE İLE TEYİD ARASINDAKİ İLİŞKİ VE BANKALARIN SORUMLULUKLARI
 • AKREDİTİFLE İLGİLİ SAHTE EVRAK SUNULMASI HALİNDE BANKALARIN RİSKİ NE OLUR VE UCP 600 HÜKÜMLERİ NEDİR?
 • AKREDİTİFİN ÖNEMİ, ALICI VE SATICIYA SAĞLADIĞI GÜVENCELER
 • AKREDİTİFİN AÇILMASI, DEĞİŞTİRİLMESİ, SONA ERMESİ
 • AKREDİTİF AÇTIRMA TEKLİF MEKTUBU
 • AKREDİTİF SWFTİ İNCELEMESİ
 • AKREDİTİFTE VADELER
 • AKREDİTİF ÖRNEĞİ
 • AKREDİTİF ADINA KISA KISA
 • İTHALAT VE İHRACAT AKREDİTİFLERİ
 • İTHALAT AKREDİTİFİ
 • İTHALAT KREDİ MEKTUBUNUN (AKREDİTİFİNİN) AVANTAJLARI
 • İTHALAT AKREDİTİFİNİN DEZAVANTAJLARI
 • İHRACAT AKREDİTİFİ 
 • İHRACAT AKREDİTİFİNİN AVANTAJLARI
 • İHRACAT AKREDİTİFİNİN DEZAVANTAJLARI
 • İHRACAT KREDİ SİGORTASI VE AKREDİTİF
 • AKREDİTİFE KATILAN TARAFLAR VE ARALARINDAKİ İLİŞKİLER;
 • AKREDİTİF İŞLEMLERİNE KATILANLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER
 • AKREDİTİF BANKASI
 • AKREDİTİF BANKASI İLE AMİR ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • AKREDİTİF BANKASI İLE LEHTAR ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • İHBAR BANKASI
 • GÖREVLİ BANKA
 • TEYİT BANKASI
 • TEYİT BANKASI İLE LEHTAR ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • TEYİT BANKASI İLE AKREDİTİF BANKASI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • TEYİT BANKASI İLE AMİR ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • RAMBURSMAN BANKASI
 • İHBAR BANKASI
 • GÖREVLİ BANKA 
 • TEYİT BANKASI
 • GENEL OLARAK
 • TEYİT BANKASI İLE LEHTAR ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • TEYİT BANKASI İLE AKREDİTİF BANKASI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • TEYİT BANKASI İLE AMİR ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • TEYİDLİ VE RAMBURSMAN YETKİLİ BİR AKREDİTİF ÖRNEĞİ
 • TEYİDLİ RAMBURSMANSIZ BİR AKREDİTİF ÖRNEĞİ
 • BİR İHRACAT AKREDİTİFİNDE BU HUSUSLARA DİKKAT EDİNİZ
 • AÇILIŞTAN İTİBAREN AKREDİTİN GEÇİRDİĞİ AŞAMALAR
 • AKREDİTİF BELGELERİ, İNCELENMESİ VE SONUÇLARI
 • BELGELERİN GÖNDERİLMESİ
 • BANKALARIN BELGELERİ MAKUL ÖZENLE VE DIŞ GÖRÜNÜŞLERİ İTİBARİYLE İNCELEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 • BELGELERİN MAKUL BİR SÜRE İÇİNDE VE EN GEÇ 5 BANKA İŞ GÜNÜ İÇİNDE İNCELENMESİ
 • BELGELERİN AKREDİTİF BANKASINA GÖNDERİLMESİ VE AKREDİTİF MEBLAĞININ TALEP EDİLMESİ
 • AMİR VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN, AKREDİTİF MEBLAĞLARININ ÖDENMEMESİ İÇİN MAHKEMEDEN İHTİYATİ TEDBİR VEYA İHTİYATİ HACİZ TALEBİNDE BULUNULMASI
 • AKREDİTİFLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (AMENDMENTS)
 • TELEKOMÜNİKASYON ARACILIĞIYLA GÖNDERİLEN, ÖN İHBARI YAPILAN AKREDİTİFLER VE DEĞİŞİKLİKLER
 • AKREDİTİF BELGELERİNİN İNCELENMESİ
 • BELGELERDE İNCELEME YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 • FATURA (INVOICE-COMMERCIAL INVOICE) İNCELERKEN DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR;
 • KOLİ LİSTESİNİ İNCELERKEN DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR;
 • DOLAŞIM BELGELERİNİ (ATR - EUR 1 - EUR MED) İNCELERKEN DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR
 • MENŞE ŞAHADETNAMESİ - CERTIFICATE OF ORIGIN İNCELERKEN DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR;
 • GÖZETİM BELGESİ-INPECTION REPORT İNCELERKEN DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR;
 • RAMBURSMAN (REIMBURSEMENT)
 • REZERV NEDİR? FARKLILIKLAR (DISCREPANCY)
 • REZERVLİ / UYGUN OLMAYAN BELGELER, REZERV KALDIRMA VE BİLDİRİ
 • VESAİK ÜZERİNDE SIK RASTLANAN REZERVLER = FARKLILIKLAR (DISCREPANCIES)
 • ÖZET OLARAK REZERV ANA BAŞLIKLARI
 • AKREDİTİF TÜRLERİ
 • TEYİD İŞLEMİNİN BANKALARA GETİRDİĞİ YÜK
 • ICC UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS 2007 REVISION BROCHURE 600 ICC’NİN AKREDTİFLERE İLİŞKİN YEKNESAK USULLER VE UYGULAMA KURALLARI 2007 REVİZYONU
 • AKREDİTİFLE İLGİLİ SAHTE EVRAK SUNULMASI HALİNDE BANKALARIN RİSKİ NE OLUR VE UCP 600 HÜKÜMLERİ NEDİR?
 • AKREDİTİFLERLE İLGİLİ YAŞANMIŞ GERÇEK VAKALAR VE ÇIKARILACAK SONUÇLAR
 • AKREDİTİFTEKİ RİSKLER

* Bu bölüm 2 günlük egitiminde mevcut olup, 1 günlük eğitimin içeriğinden çıkartılmıştır.

SÜRE

2 Gün 

EĞİTMEN

Reşat BAĞCIOĞLU

ÜCRET
Bu eğitim sadece kurumlara özel açılmaktadır.  Lütfen teklif isteyiniz.  
Bireysel katılımlar için lütfen talep formu doldurun. 
SERTİFİKA

Eğitimi tamamlayan katılımcılara Eğitim Sertifikası verilmektedir. 
Sertifikanızı   profilinizde paylaşılabilirsiniz. 

LinkedIn'de sertifika nasıl paylaşılır?  tr / en

LinkedIn'de sertifika kutlaması nasıl yapılır? tr / en