Dijital Dönüşüm Odaklı KOBİ Mentorluğu Sertifika Programı


AÇIKLAMA

KOBİ'ler gittikçe dijitalleşen dünyaya ayak uydurabilmeleri ve dijital dönüşüm yolculuğuna başlayabilmeleri için mentorluk desteğine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu eğitim; ekosistemindeki KOBİ'lere mentorluk desteği vermek isteyen kuruluşların bünyesinde nitelikli mentor havuzu oluşturmaları için tasarlanmıştır.

Program sadece imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik mentorluk eğitimi ile sınırlı olmayıp, hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik mentorluk eğitimi olarak da açılabilmektedir. İmalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ'ler için oluşturulacak mentor havuzu için "Sanayide Dijital Dönüşüm Mentorluğu Sertifika Programı" diğerlerine ise Dijitalleşme Mentorluğu Sertifika Programı" olarak 2 farklı eğitim programı mevcuttur.

Eğitim ile bir taraftan mentor yetiştirilirken, diğer taraftan eğitim kapsamında mentor adaylarının yapması gereken saha uygulaması ile mentor adayının atandığı her bir işletmeye 20 saatlik ücretsiz mentorluk hizmeti götürülmektedir.

Eğitim sonunda katılımcılar mentorluk becerilerinin yanı sıra dijital dönüşümü başlatmak  isteyen KOBİ'lerin mevcut durum analizlerinin yapılması, bu doğrultuda Dijital Dönüşüm Yol Haritası ve Mentorluk Eylem Planı (MEP) hazırlanması konularında yetkinlik kazanmaktadırlar.
 
Kobimen Akademi KOBİ Mentorluğu Eğitimleri TÜBİTAK 1601 Mentor Eğiticisi Çağrısı kapsamında KOBİ Mentorluğu Eğitimi olarak geliştirilmiş ve sonrasında European Mentoring and Coaching Council - EMCC Global tarafından "Practitioner (Uygulayıcı) Seviyede" akredite edilmiş alanında tek ve kapsamlı bir eğitim programıdır.

ULUSLARARASI AKREDİTASYON

European Mentoring and Coaching Council (EMCC) Global tarafından Practioner seviyesinde akredite edilen İşletme Mentorluğu eğitimlerimiz:
 • Innovation Mentoring Training Programme
 • Entrepreneur Mentoring Training Programme
 • Digital Transformation Mentoring Training Programme
 • SME Mentoring Training Programme
 • Business Mentoring Training Programme 
 
Kobimen Akademi İşletme Mentorluğu Eğitimi Akreditasyon doğrulamasını buradan yapabilirsiniz: EMCC EQA Holders. EMCC Eğitim Programları Akreditasyonu (EQA) hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.
 
KİMLER MENTOR OLABİLİR

Bu program KOBİ'lere dijitalleşme alanında mentorluk/danışmanlık yapabilecek düzeyde uzmanlığı ve deneyimi bulunan en az lisans mezunu adaylar için geliştirilmiştir.

Mentor adaylarının sahip olması gereken asgari deneyim süreleri:
 • Sanayide yöneticilik deneyimi olan adaylar için 10 yıl
 • Girişimcilik deneyimi olanlar için 10 yıl
 • Mentorluk deneyimi olanlar için 10 yıl
 • Hem girişimcilik hem mentorluk deneyimi olanlar için 5 yıl
YÖNTEM

Eğitim programı hibrit - online (Asenkron) eğitim, yüzyüze eğitim (uzaktan ve sınıf içi)  ve saha uygulaması olmak üzere 3 aşamalı - olarak gerçekleştirilmektedir:
 1. Online (Asenkron) eğitimler; KOBİMEN akademi uzaktan eğitim platformunda (Eduizm LMS) asenkron olarak gerçekleşecektir. Katılımcılar eğitim videolarını istedikleri zaman (7/24) izleyebileceklerdir. Online Asenkron eğitimde her eğitim modülü sonunda bir sınav yapılmaktadır. Tüm sınavların ortalaması %70 ve üzerinde olan katılımcılar sınıf eğitimine kabul edilmektedirler.
 2. Sınıf eğitimleri (3 gün); eğitim alan kuruluşun eğitim salonunda yüz yüze ya da online (Senkron - Canlı) olarak gerçekleştirilebilmektedir.
 3. Saha uygulaması (20 saat); eğitimi alan kuruluşun ekosistemindeki KOBİ'lerde gerçekleşmektedir. Her mentor adayı bir KOBİ'ye atanmakta ve 20 saatlik mentorluk uygulaması yapmaktadır. 
SÜRE

Katılımcıların bu eğitime en az 60 saat zaman ayırmaları gerekmektedir. Eğitim 2-3 ay içinde tamamlanmaktadır.

EĞİTİM MODÜLLERİ
 • Modül 1: Temel Mentorluk Becerileri
 • Modül 2: KOBİ'ler ve Dijital Dönüşüm, Engeller, Fırsatlar
 • Modül 3: Dijital Dönüşüm Stratejileri, İyi Uygulama Örnekleri
 • Modül 4: Dijital İş Modelleri ve İnovasyon
 • Modül 5: Dijital Dönüşüm Trendleri ve Teknolojiler
 • Modül 6: KOBİ'lerin Dijital Olgunluk Değerlendirmesi
 • Modül 7: KOBİ'lerde Dijital Dönüşüm Yol Haritasının Oluşturulması
 • Modül 8: KOBİ Mentorluğu Uygulama Yöntemleri
 • Modül 9: Vaka Analizleri (Grup Çalışması)
 • Modül 10: Sahada Mentorluk Uygulaması (20 Saat)

EĞİTMENLER

Haluk GÖKMEN

Cemre SELCEN

Serap GÖKMEN

REFERANSLAR

2016 yılından bu yana 800'ün üzerinde mentor adayı  KOBİ Mentorluğu Sertifika Programlarını tamamlamış ve bu kapsamda aynı sayıda firmaya ücretsiz mentorluk hizmeti verilmiştir.

Şimdiye kadar KOBİ Mentorluğu Sertifika Programlarımızı tamamlayıp, işletmelere en az 20 saatlik mentorluk yapmış olan mentorların ve eğitim programı alan kuruluşların listesine  Mentor Havuzumuzdan ulaşabilirsiniz.

Bu programlar aracılığı ile mentorluk desteğinden faydalanmış olan firmalar listesine de 
buradan ulaşabilirsiniz.

ÜCRET

Bu program Teknokentler, OSB'ler, TTO'lar, Kalkınma Ajansları, Sanayi ve Ticaret Odaları, İhracatçı Birlikleri, İnovasyon Merkezleri, İş İnsanları Dernekleri vb. şemsiye örgütlere özel açılmaktadır.
Lütfen teklif isteyiniz.  
SERTİFİKA

Eğitimi tamamlayan katılımcılara Eğitim Sertifikası verilmektedir. 
Sertifikanızı   profilinizde paylaşılabilirsiniz. 

LinkedIn'de sertifika nasıl paylaşılır?  tr / en

LinkedIn'de sertifika kutlaması nasıl yapılır? tr / en