INCOTERMS 2020 Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri Eğitimi


AÇIKLAMA

Ödeme şekilleri kadar diğer önemli bir konu da teslim şekilleridir. Uluslar arası Ticaret Odaları’nın (ICC) son değişikliklerinin yer aldığı INCOTERMS 2010 ile INCOTERMS 2020 kurallarının karşılaştırmalı olarak ele alındığı teslim şekillerinde her senaryoda alıcının, satıcının sorumluluk ve riskleri ele alınmakta ve görsel olarak resmedilmektedir. Anlatımlar teori değil, görsel ve vaka içeriklidir.
 
Ödeme şekillerine de değinilecek bu eğitimde bankaların,  alıcıların, satıcıların tüm sorumluluk ve riskleri açık bir şekilde ortaya konulmaktadır. Uluslararası ticaretteki tüm gizli risklerin vakalarla ortaya konulduğu bu eğitimde dış ticarette kullanılan gerçek belgeler üzerinde de durulmaktadır.  
 
Diğer taraftan uluslar arası ticarette en yaygın kullanılan değerli belgelerden deniz konşimentosu ve sigorta poliçelerinin genel yapısı, bankacılıktaki yeri ve önemi ile riskleri, kullanım biçimleri geniş biçimde ele alınmaktadır. Deniz konşimentosunun ve sigorta poliçelerinin gerçek belgeleri üzerinde çalışmalarımız sürdürülmektedir. 

KİMLER KATILABİLİR?

Dış ticaret şirketlerinin dış işlemler, finans, pazarlama departmanlarında her kademedeki çalışanlar.

İÇERİK
 • Transfer Of Risk From The Seller To The Buyer – Chart
 • Incoterms 2020 Dış Ticarette Teslim Şekilleri
 • International Commercial Terms – Karşılaştırmalı Tablo 
 • International Commercial Terms - Chart
 • Incoterms 2020 Teslim Şekillerinin Esas Olarak İncelenmesi
 • Incoterms 2020 Quick Reference Chart-Alıcı/Satıcı Sorumlulukları
 • Incoterms 2020 - Teslim Şekillerinin İncelenmesi
 • EXW, EX WORKS - İşyerinde Teslim
  • Satıcının Sorumlulukları ve Riskleri
  • Alıcının Sorumlulukları ve Riskleri
 • FCA, Free Carrier – Taşıyıcıya Teslim
  • Satıcının Sorumlulukları ve Riskleri
  • Alıcının Sorumlulukları ve Riskleri
 • FAS, Free Alongside Ship – Gemi Doğrultusunda Teslim 
  • Satıcının Sorumlulukları ve Riskleri
  • Alıcının Sorumlulukları ve Riskleri
 • FOB, Free On Board - Gemi Güvertesinde Teslim
  • Satıcının Sorumlulukları ve Riskleri
  • Alıcının Sorumlulukları ve Riskleri
 • CFR, Cost And Freight – Mal Bedeli ve Navlun  (Taşıma Bedeli) 
  • Satıcının Sorumlulukları ve Riskleri
  • Alıcının Sorumlulukları ve Riskleri
 • CIF, Cost Insurance and Freight – Mal Bedeli Sigorta ve Navlun
  • Satıcının Sorumlulukları ve Riskleri
  • Alıcının Sorumlulukları ve Riskleri
 • CPT, Carriage Paid To – Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim
  • Satıcının Sorumlulukları ve Riskleri
  • Alıcının Sorumlulukları ve Riskleri
 • CIP, Carriage Insurance Paid To – Taşıma ve Sigorta Ödenmiş
  • Satıcının Sorumlulukları ve Riskleri
  • Alıcının Sorumlulukları ve Riskleri
 • DAP, Delivered At Palace – Belirlenen Bir Yerde Teslim
  • Satıcının Sorumlulukları ve Riskleri
  • Alıcının Sorumlulukları ve Riskleri
 • DPU, Delivered At Palaca Unloaded  – Belirlenen Yerde Teslim Mallar Boşaltılmış. (Yeni Terim) 
  • Satıcının Sorumlulukları ve Riskleri
  • Alıcının Sorumlulukları ve Riskleri
 • DDP, Delivered Duty Paid – Gümrük Resmi Ödenmiş Varış Yerinde Teslim 
  • Satıcının Sorumlulukları ve Riskleri
  • Alıcının Sorumlulukları ve Riskleri
SÜRE

2 Gün 

EĞİTMEN

Reşat BAĞCIOĞLU

ÜCRET
Bu eğitim sadece kurumlara özel açılmaktadır.  Lütfen teklif isteyiniz.  
Bireysel katılımlar için lütfen talep formu doldurun. 
SERTİFİKA

Eğitimi tamamlayan katılımcılara Eğitim Sertifikası verilmektedir. 
Sertifikanızı   profilinizde paylaşılabilirsiniz. 

LinkedIn'de sertifika nasıl paylaşılır?  tr / en

LinkedIn'de sertifika kutlaması nasıl yapılır? tr / en