Girişimci Mentorluğu Sertifika Programı


AÇIKLAMA

Bu eğitim; ekosistemindeki startuplara ve girişimcilere mentorluk desteği vermek isteyen kuruluşların bünyesinde nitelikli mentor havuzu oluşturmaları için tasarlanmıştır.
 
Eğitim ile bir taraftan mentor yetiştirilirken, diğer taraftan eğitim kapsamında mentor adaylarının yapması gereken saha uygulaması ile mentor adayının atandığı her bir girişimciye 20 saatlik ücretsiz mentorluk hizmeti götürülmektedir.
 
Eğitim sonunda katılımcılar mentorluk becerilerinin yanı sıra girişimcilerin iş modeli analizinin yapılması, iş planının hazırlanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için  Yol Haritası ve Mentorluk Eylem Planı (MEP) hazırlanması konularında yetkinlik kazanmaktadırlar.
 
Kobimen Akademi KOBİ Mentorluğu Eğitimleri TÜBİTAK 1601 Mentor Eğiticisi Çağrısı kapsamında KOBİ Mentorluğu Eğitimi olarak geliştirilmiş ve sonrasında European Mentoring and Coaching Council - EMCC Global tarafından "Practitioner (Uygulayıcı) Seviyede" akredite edilmiş alanında tek ve kapsamlı bir eğitim programıdır.

ULUSLARARASI AKREDİTASYON

European Mentoring and Coaching Council (EMCC) Global tarafından Practioner seviyesinde akredite edilen İşletme Mentorluğu eğitimlerimiz:
 • Innovation Mentoring Training Programme
 • Entrepreneur Mentoring Training Programme
 • Digital Transformation Mentoring Training Programme
 • SME Mentoring Training Programme
 • Business Mentoring Training Programme 
 
Kobimen Akademi İşletme Mentorluğu Eğitimi Akreditasyon doğrulamasını buradan yapabilirsiniz: EMCC EQA Holders. EMCC Eğitim Programları Akreditasyonu (EQA) hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.
 
KİMLER MENTOR OLABİLİR

Bu program girişimcilik konusunda mentorluk/danışmanlık yapabilecek düzeyde uzmanlığı ve deneyimi bulunan lisans mezunu adaylar için geliştirilmiştir.

Mentor adaylarının sahip olması gereken asgari deneyim süreleri:
 • Sanayide yöneticilik deneyimi olan adaylar için 10 yıl
 • Girişimcilik deneyimi olanlar için 10 yıl
 • Mentorluk deneyimi olanlar için 10 yıl
 • Hem girişimcilik hem mentorluk deneyimi olanlar için 5 yıl
YÖNTEM

Eğitim programı hibrit - online eğitim (Asenkron), sınıf eğitimi (Senkron) ve saha uygulaması olmak üzere 3 aşamalı - olarak gerçekleştirilmektedir:
 1. Online (Asenkron) eğitimler; KOBİMEN akademi uzaktan eğitim platformunda (Eduizm LMS) asenkron olarak gerçekleşecektir. Katılımcılar eğitim videolarını istedikleri zaman (7/24) izleyebileceklerdir. Online Asenkron eğitimde her eğitim modülü sonunda bir sınav yapılmaktadır. Tüm sınavların ortalaması %70 ve üzerinde olan katılımcılar sınıf eğitimine kabul edilmektedirler.
 2. Sınıf eğitimleri (3 gün); eğitim alan kuruluşun eğitim salonunda yüz yüze ya da online (Senkron - Canlı) olarak gerçekleştirilebilmektedir.
 3. Saha uygulaması (20 saat); eğitimi alan kuruluşun ekosistemindeki KOBİ'lerde gerçekleşmektedir. Her mentor adayı bir KOBİ'ye atanmakta ve 20 saatlik mentorluk uygulaması yapmaktadır. 
SÜRE

Katılımcıların bu eğitime en az 68 saat zaman ayırmaları gerekmektedir. Eğitim 2-3 ay içinde tamamlanmaktadır.

EĞİTİM MODÜLLERİ
 • Modül 1: Temel Mentorluk Becerileri
 • Modül 2: Girişimcilik ve Girişim Mentorluğu
 • Modül 3: Uygulamalı İş Modeli Tasarımı
 • Modül 4: Yalın Girişimcilik ve İnovasyon
 • Modül 5: Finansal Kaynaklara Erişim
 • Modül 6: Fikri Mülkiyet Hakları
 • Modül 7: Uygulamalı İş Planı Hazırlama
 • Modül 8: Mentorluk Süreçleri
 • Modül 10: Sahada Mentorluk Uygulaması (20 Saat)
EĞİTMENLER

Eğitmenlerle ilgili detaylı bilgiyi Eğitmenler sayfasında bulabilirsiniz.

REFERANSLAR

2016 yılından bu yana 800'ün üzerinde mentor adayı  KOBİ Mentorluğu Sertifika Programlarını tamamlamış ve bu kapsamda aynı sayıda firmaya ücretsiz mentorluk hizmeti verilmiştir.

Şimdiye kadar KOBİ Mentorluğu Sertifika Programlarımızı tamamlayıp, işletmelere en az 20 saatlik mentorluk yapmış olan mentorların ve eğitim programı alan kuruluşların listesine  Mentor Havuzumuzdan ulaşabilirsiniz.

Bu programlar aracılığı ile mentorluk desteğinden faydalanmış olan firmalar listesine de 
buradan ulaşabilirsiniz.

ÜCRET

Bu program  Girişimcilik Merkezleri, Teknokentler, OSB'ler, TTO'lar, Kalkınma Ajansları, Sanayi ve Ticaret Odaları, İhracatçı Birlikleri, İnovasyon Merkezleri, İş İnsanları Dernekleri vb. şemsiye örgütlere özel açılmaktadır.
Lütfen teklif isteyiniz.  
SERTİFİKA

Eğitimi tamamlayan katılımcılara Eğitim Sertifikası verilmektedir. 
Sertifikanızı   profilinizde paylaşılabilirsiniz. 

LinkedIn'de sertifika nasıl paylaşılır?  tr / en

LinkedIn'de sertifika kutlaması nasıl yapılır? tr / en