Horizon Europe Programına Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi


AÇIKLAMA

Eğitimin amacı katılımcılara Horizon Europe programına yönelik profesyonel ve rekabetçi  proje önerileri  hazırlama yeteneğini kazandırmaktır. Bu kapsamda proje önerisi hazırlarken düşülen genel hatalara dikkat çekilecek ve başarılı bir öneri hazırlanması için yapılması gereken çalışmalar anlatılacaktır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

AB Horizon Europe Programına yönelik Ar-Ge ve Yenilik Projesi hazırlamak isteyen araştırmacılar, kuruluşların Ar-Ge, Test, Üretim, Kalite, Proje yöneticileri, Ar-Ge Mühendisleri, Proje Destek Ofis Çalışanları ve proje personelleri ile TTO uzmanları

SÜRE

2 Gün (Pandemi döneminde online olarak verilmektedir)

YÖNTEM İÇERİK

Eğitimde öncelikle Horizon Europe progamı hakkında genel bilgiler verilerek programda kullanılan Ar-Ge ve Yenilik kavramları ile proje değerlendirme kriterleri anlatılmaktadır. Proje hazırlamada dikkat edilecek hususlar proje öneri formu üzerinden aktarılmakta ve Horizon Europe Programına yönelik Ar-Ge projesi hazırlayanların en çok merak ettiği sorular hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.
 • AB Ufuk Avrupa Programı - Temel Bileşenler
 • AB Ufuk Avrupa İlk Strateji Planı 2021-2024
 • Katılımcı Portalı ve Kayıt
 • 2021-2022 Çalışma Programları ve Çağrıları
 • Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri
 • Proje önerisi sunumu ve projelerin değerlendirilmesi
 • Adım Adım Proje Önerisi Hazırlama
 • Oyunun kuralları - Model Hibe Sözleşmesi
 • Ar-Ge ve Yenilik Kavramları, Teknoloji Olgunluk Seviyesi
 • Temel Etki Yollarını takip eden yeni etki yaklaşımı (New approach to impact following the Key Impact Pathways)
 • Açık Bilim (Open Science)    
 • Cinsiyet boyutu (Gender Dimension)
 • Önemli bir zarar verme ilkesi (“Do no significant harm” principle )
 • Bilgi yayma, Faydalanma ve İletişim (Dissemination, Exploitation and Communication)

SERTİFİKA


KOBİMEN Akademi eğitim katılım sertifikası verilir.

EĞİTMEN

Haluk GÖKMEN

*Bu eğitimi kurumsal olarak almak için lütfen teklif isteyiniz.