Kurumsal İnovasyon Yönetimi


AÇIKLAMA

Eğitimin amacı katılımcıların kurumsal inovasyon yönetim süreçleri hakkında bilgi aktarılması ve başarılı inovasyon yönetimi yetkinliğinin kazandırılmasıdır.

KİMLER KATILABİLİR?

Kurumların inovasyon liderleri, proje yöneticileri, Ar-Ge/Tasarım merkezi yöneticileri, Ar-Ge ve yenilik projelerinde çalışan araştırmacılar ve mühendisler,

İÇERİK

∞ İnovasyon 101 eğitimi ile ortak dil oluşturma
∞ Kurumsal İnovasyon Ekosistemi Nedir?
∞ Kurumsal İnovasyon Ekosisteminin Temel Bileşenleri
• İnovasyon Stratejisi
• İnovasyon Yönetişimi ve Organizasyonel Planlanması
• İnovasyon Kültürü ve İletişimi
• İnovasyon Süreç Yönetimi (Fikirden>pazara)
• İnovasyon İş Birlikleri (Açık İnovasyon)
∞ ADIM:1 İnovasyon Odaklı Mevcut Durum Ölçümlemesi
• Innovation Capability Assessment Nedir?
• İnovasyon Ölçümleme Araçlarına Genel Bakış
• Ölçümlemede doğru aracın seçilmesi
• Uygulama
• İnovasyon Mülakatları
• Çalışanlara Yönelik İnovasyon Algı Anketleri
∞ ADIM:2 İnovasyon Stratejisi
• İnovasyon Yönetiminde Stratejinin Önemi ve ilkeleri
• İnovasyon Stratejisi Nedir
• İnovasyon Stratejisi Türleri
• İnovasyon Strateji Matrisi
• İnovasyon Portföy Yönetimi
• Portföy Yönetiminde 3 Ufuk ve 70:20:10 Kuralı
• İnovasyon Stratejisi ve Proje Portföy Yönetimi İlişkisi
∞ ADIM:3 İnovasyonun Yönetişimi ve Organizasyonel Planlanması
• Kurumsal inovasyon Yönetiminde Sorumlulukların tanımlanması
• Kurumsal İnovasyon Yönetim Biriminin yapılandırılması
• İnovasyon Yönetiminde Üst Yönetimin Rolü
• İnovasyon çalışmalarının kurum genelinde kabulü, yaygınlaştırılması ve derinleştirilmesine yönelik eylemler
• Takdir ve Ödüllendirme Sistemleri
• Şirket içi iş birliği ve bilgi paylaşımını besleyici uygulamaların geliştirilmesi
∞ ADIM:4 İnovasyon Kültürü
• İnovasyon Kültürünü oluşturan kavramlar
• Kurumsal inovasyon kültürünün geliştirilmesi
• İnovasyonun kurum kültürüne entegrasyonunda üst yönetimin rolü
• İnovasyonun kurum kültürüne entegrasyonunda birimlerin rolü
• İnovasyon çalışmalarında liderlik yaklaşımları
∞ ADIM:5 İnovasyon Süreç Yönetimi (fikirden>ticarileştirmeye)
• İnovasyon Süreç Modelleri
• Tasarım Odaklı Düşünme Metodolojisi
• Yalın Girişim Metodolojisi
• Müşteri Odaklı İnovasyon Metodolojisi
Problem ve İhtiyaç Analizi
• İnovasyon süreçlerinin fikirden uygulamaya tasarlanması
• Müşteri odaklı mevcut ve geleceğe yönelik ihtiyaç analizi
• Müşteriyi anlama ve empati kurma
• Araştırma ve İç görü
• Müşterilerin görünen ve görünmeyen problemlerinin ortaya çıkarılması
• Müşteri ve kullanıcı deneyiminin tasarlanması
• Müşteri yolculuk haritaları ve personaların oluşturulması
Yaratıcı Fikir (Çözüm) Oluşturma ve Geliştirme
• Yaratıcı fikirlerin oluşturulması ve ortaya çıkarılması
• Mevcut çözümler kanvası
• Yaratıcı fikir üretimini kolaylaştıran teknikler (SCAMPER, 6 Düşünme Şapkası, GAP Analizi)
• Yaratıcı fikirlerin seçilme ve değerlendirme süreci
• Yaratıcı fikirlerin olgunlaşma ve projelendirme süreci
Prototipleme ve Müşteri Testleri
• Prototipleme teknikleri
• Validasyon Testleri
• MVP Testleri
• Kullanılabilirlik Testleri
• Optimizasyon Testleri
• Proof of Concept (POC) Oluşturma
• Proof of Value (POV) Oluşturma
• Proof of Market (POM) Oluşturma
• Proof of Impact (POI) Oluşturma
• Kullanıcı Deneyimi (UX) Testleri
∞ ADIM:6 İnovasyon İş Birlikleri ve Açık İnovasyon
• Kurumsal inovasyon yönetiminde dış paydaşların rolü
• Startuplar ile iş birliklerinin yönetimi
• Üniversiteler, TTO’lar ve Araştırma Merkezleri ile iş birliklerinin yönetimi
• Açık inovasyon kavramı
• Dünya’da başarılı açık inovasyona örnekler
• Küresel açık inovasyon platformlarından yararlanma
 
SÜRE

 2 Gün

EĞİTMEN

Seçkin DİLEK

ÜCRET
Bu eğitim sadece kurumlara özel açılmaktadır.  Lütfen teklif isteyiniz.  
Bireysel katılımlar için lütfen talep formu doldurun. 
SERTİFİKA

Eğitimi tamamlayan katılımcılara Eğitim Sertifikası verilmektedir. 
Sertifikanızı   profilinizde paylaşılabilirsiniz. 

LinkedIn'de sertifika nasıl paylaşılır?  tr / en

LinkedIn'de sertifika kutlaması nasıl yapılır? tr / en