İnovasyon Odaklı KOBİ Mentorluğu
Sertifika Programı

İnovasyon Odaklı KOBİ Mentorluğu
 • Fikri Haklar Yönetimi
 • Teknoloji Yol Haritası Geliştirme
 • Proje Geliştirme ve Yönetimi
 • Yenilikçi Ürün/Süreç Geliştirme
 • İnovasyon Yönetimi
 • İşletme Analizi
 • Mentorluk Yol Haritası

Dijital Dönüşüm Odaklı KOBİ Mentorluğu
Sertifika Programı

 • Dijital İş Modelleri ve İnovasyon
 • Dijital Dönüşüm Trendleri ve Teknolojiler
 • Dijital Olgunluk Değerlendirmesi
 • Dijital Dönüşüm Yol Haritasının Oluşturulması
 Dijital Dönüşüm Odaklı KOBİ Mentorluğu

Kurumsal Eğitimler (Ar-Ge ve İnovasyon)

Ar-Ge ve İnovasyon Projeleri Hazırlama Eğitimi    Ar-Ge ve Yenilik Projeleri Yürütme ve Raporlama Eğitimi    Uluslararası Ar-Ge ve İnovasyon Projelerine Katılım Eğitimi    

Horizon Europe Programına Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi    Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kurulum Eğitimi    Eureka/Eurostars Programlarına Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi    

Bilimsel Araştırma ve Yayın Hazırlama Eğitimi    İnovasyon Yönetimi Eğitimi    PMI Uyumlu Proje Yönetimi Eğitimi    

FSMH Eğitimi    Patent Okuryazarlığı ve Araştırma Eğitimi    Patent Okuryazarlığı ve Araştırma Eğitimi    

Kurumsal Eğitimler (Dijital Dönüşüm)

Dijital Dönüşüm Mentorluğu Eğitimi    Dijital Dönüşüm Mentorluğu Eğitimi    KOBİ'lerde Dijital Dönüşüm    

Kurumsal Eğitimler (Dış Ticaret)

Operasyondan Mevzuata Dış Ticaret Uygulamaları (Temel Düzey)    Operasyondan Mevzuata Dış Ticaret Uygulamaları (İleri Düzey)    Akreditiflerin Operasyonel İşleyişi Eğitimi    İthalat-İhracat Finansmanı    Incoterms 2020    Akreditifleri Okuma     

KOBİ'ler için Dış Ticaret Finansmanı Eğitimi    Dış Ticaretteki Riskler    Promissory Note    

Eximbank Kredileri     

Kurumsal Eğitimler (Fikri Haklar)

FSMH Eğitimi    Patent Okuryazarlığı ve Araştırma Eğitimi    Fikri Mülkiyet Hakları Eğitimi    

Kurumsal Eğitimler (Pazarlama ve Satış)

Nöro Pazarlama, Algı Yönetimi veya İkna Stratejileri Eğitimi    Stratejik Pazarlama ve Satış Eğitimi    Alfa Kuşağı Eğitimi    

Temel Pazarlama Eğitimi    İtibar Yönetimi Eğitimi     

Kurumsal Eğitimler (Mentorluk)

İnovasyon Mentorluğu Eğitimi    Dijital Dönüşüm Mentorluğu Eğitimi    Girişimcilik Mentorluğu Eğitimi    

İş Geliştirme Odaklı KOBİ Mentorluğu Eğitimi    İhracat Odaklı KOBİ Mentorluğu Eğitimi     Temel Mentorluk Eğitimi    

Kurumsal Eğitimler (Hukuk)

Ticari Sözleşmeler Eğitimi    Franchising Sözleşmesi Eğitimi    Bilişim Sözleşmeleri Eğitimi    

Ticari Sözleşmeler Eğitimi    Ticari Sözleşmeler Eğitimi    

Kurumsal Eğitimler (Girişimcilik)

İş Modeli Kanvas Eğitimi    İş Planı Hazırlama Eğitimi    Temel Girişimcilik Eğitimi    

Bireysel Eğitimler (Online)

Uluslararası - online     Temel Mentorluk Eğitimi     Fikri Mülkiyet Hakları Eğitimi    
İnovasyon Yönetimi Eğitimi    İnovasyon Yönetimi Eğitimi    https://www.kobimen.com/program-d-30-temel-pazarlama-egitimi-online    İnovasyon Yönetimi Eğitimi    

HABERLER & DUYURULAR

Uluslararası Ar-Ge ve İnovasyon Projelerine Katılım Eğitimimiz tamamlandı 18.4.2024 - Uluslararası Ar-Ge ve İnovasyon Projelerine Katılım Eğitimimizi tamamladık. Eğitim Kobimen Akademi ve Egesys kurucu ortağı, AB projeleri kıdemli uzmanı Haluk Gökmen tarafından gerçekleştirildi.

KOBİ Forward: İhtisas Odaklı Mentor Yetiştirme Eğitim Programımız başladı 8.1.2024 - KOBİ Forward: İhtisas Odaklı Mentor Yetiştirme Eğitim Programımızın ilk aşaması olan online eğtiimlerimiz başladı.

Erenli Kaucuk ve Plastik firmasında gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Ar-Ge ve İnovasyon Projelerine Katılım Eğitimimiz sona erdi. 3 Ekim 2023 tarihinde Erenli Kaucuk ve Plastik firmasında kurucumuz Haluk Gokmen tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Ar-Ge ve İnovasyon Projelerine Katılım Eğitimimiz sona erdi.

Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri firmasında gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Ar-Ge ve İnovasyon Projelerine Katılım Eğitimimiz sona erdi. 31 Ağustos 2023 tarihinde Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri firmasında gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Ar-Ge ve İnovasyon Projelerine Katılım Eğitimimiz sona erdi.

KMC Mekometal Ar-Ge Merkezi PMI Uyumlu Proje Yönetimi Eğitimimizi tamamladık. 30 -31 Mayıs 2023 tarihlerinde KMC Mekometal Ar-Ge Merkezi için düzenlediğimiz PMI Uyumlu Proje Yönetimi Eğitimimizi tamamladık.

İZİKAD Mentor Eğitim Programı mezunları sertifikalarını aldılar. 26 Ocak 2023 -İzmir İş Kadınları Derneği üyelerine yönelik düzenlenen Temel Mentorluk Becerileri Eğitim programını tamamlayan katılımcılara sertifikaları 26 Ocak perşembe günü Swissotel'de İZİKAD aylık üye toplantısında düzenlenen törenle verildi.

Bakırçay Üniversitesi İnovasyon Kampı tamamlandı. 24 - 26 Nisan 2023 tarihleri arasında Bakırçay TEKMER ve Bakırçay Üniversitesi Girişimcilik ve İşletme Atölyesi'nin iş birliğiyle düzenlenen "İnovasyon Kampı" etkinliğinde eğitimlerimizi tamamladık. Etkinlikte Egesys ve Kobimen Akademi kurucu ortağı Haluk Gökmen tarafından Ulusal ve Uluslararası Destek Programları ve Proje Yazma eğitimleri verildi.

AR-GE ve Tasarım Merkezi Personeli Yetkinlik Geliştirilmesi eğitimlerini tamamladık. 10 Haziran 2022 - MOSB Yenilik Merkezi koordinasyonunda Manisa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Manisa AR-GE ve Tasarım Merkezleri İş Birliği Platformu (MATİP) iş birliğinde yürütülen proje kapsamında düzenlenen eğitimler Kobimen Akademi eğitmenleri tarafından verildi.

Yünsa Ar-Ge Merkezi eğitimlerimiz sona erdi 28 Aralık 2021 - YÜNSA Ar-Ge Merkezi uzmanlarına yönelik eğitim programımız sona erdi. Uluslararası projelere katılımının artırılması ve başarılı proje yazma amacıyla düzüenlenen eğitimler EGESYS Kurucu Ortağı Haluk Gökmen tarafından verildi.

KÜSİ Ar-Ge ve İnovasyon Mentorluğu Programı Eğitimimiz Ankara 27.11.2017 - KÜSİ il temsilcilerinin katılımı gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge ve İnovasyon odaklı mentorluk programımızın bir aylık online eğitiminin ardından sınıf içi eğitimini de 27 Kasım Pazartesi günü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda 48 KÜSİ Çalışma grubu üyesinin katılımı ile gerçekleştirdik.

EGESYS Ülkemizde iş mentorluğunun niteliğini bir standarda oturtmak, iş mentorluğu ve faaliyetlerinin ulusal inovasyon ve girişimcilik ekosistemimize faydasını artırmak amacıyla bir araya gelen “İş Mentorluğu Ulusal İnisiyatifi” kurucu üyeleri tarafından düzenlenen, 7 Ağustos 2017 günü saat 15:00’te Arıkan & Ergin Maslak Ofisi’nde yapılan “İŞ MENTORLUĞU ULUSAL İNİSİYATİFİ ORTAK BİLDİRİ İMZA TÖRENİ” ne tüm ÜSİMP üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

EMCC International Mentorluk Ödülünü Kazandık The European Mentoring & Coaching Council (EMCC) tarafından her yıl başarılı bulunan mentorluk çalışmalarına verilen ödül bu yıl EGESYS'e verildi. EGESYS'in TÜBİTAK uygulayıcı kuruluşu olarak KOBİ'lerin kapasitelerini artırmak amacıyla geliştirdiği ve uyguladığı mentorluk projeleri "Ar-Ge Mentor Ağı" ve "KOBİMEN Akademi KOBİ Mentorluğu Eğitim Programları" uluslararası standartlarda uygun örnek projeler olarak bulundu.

Türkiye Mentorlar Zirvesi EGESYS firmasının da işbirliği ile EMCC Türkiye Ekibi öncülüğünde bu yıl ilki düzenlenen “Türkiye Mentorler Zirvesi” etkinliği 7 Ekim 2016 tarihinde İstanbul Sabancı Center’da düzenlendi.

Tübitak Destekli Mentorluk Sertifika Programlarımızı Tamamladık! 2015 Yılının Ağustos Ayında çalışmalarına başladığımız Tübitak Destekli Stratejik Teknoloji ve Ürün Yönetimi(STÜY), İleri Mühendislik ile Tasarım(İMT) ve Ufuk2020 Mentorluk Sertifika Programlarımızı 2016 Temmuz Ayı sonu itibari ile tamamlamış bulunmaktayız.

İşletmelere Yönelik Güncel Hibe ve Mentorluk Destekleri Semineri 09.06.2016 - EGESYS Danışmanlık, Ege İhracat İhracatçı Birlikleri’nde İşletmelere Yönelik Güncel Hibe ve Mentorluk Destekleri konulu seminer düzenledi. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunan firmaların yararlanabileceği TÜBİTAK destekli mentorluk programının anlatıldığı seminerde, Ar-Ge Reform Paketinde öne çıkan destekler ve yeni açıklanan KOSGEB destek programları konularına da yer verildi.

EGESYS ve Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanlığı Geçtiğimiz dönem birincisi gerçekleşen KÜSİ Ar-Ge ve İnovasyon Mentorluğu Eğitimi, 16 Nisan 2018 tarihinde ikinci dönem eğitimlerine başladı. 16 Nisan 2018 tarihinde online eğitime başlayan çok değerli KÜSİ İl temsilcileri ve Sanayi Bakanlığı İl Müdürleri 7 Mayıs 2018 tarihinde Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın'da gerçekleşen sınıf içi eğitimi için bir araya geldi.

KOBİMEN AKADEMİ Mentor Eğitimleri Tamamlandı 02.06.2016 - KOBİMEN Akademi KOBİ mentorluğu eğitimlerinin sonuncusu Türkiyenin çeşitli şehirlerinden 90 mentor adayının katılımıyla gerçekleşti. Son grup ile birlikte 32 farklı ilden 250 mentor adayı KOBİMEN Akademi mentor eğitimlerini tamamlamış oldu. TÜBİTAK onaylı eğitimleri tamamlayan mentorlar Ulusal Mentor Havuzunda yer alacak ve TÜBİTAK desteği ile KOBİ’lere Ar-Ge ve yenilik kapasitelerini artırmak amacıyla mentorluk hizmeti verecekler.

Limantepe KOBİMEN AKADEMİ projemiz kapsamında ücretsiz mentorluk desteği verdiğimiz firmalarımızdan Limantepe Bilgi Teknolojileri, Avrupa Komisyonu tarafından Horizon 2020 kapsamında KOBİ'lere özel tasarlanan SME Instrument destek programına Miray Şanlı mentorluğunde hazırladığı “imageRAD portal” adlı projesi ile başvurusunu gerçekleştirmiştir. Firmamızı ve mentorumuz Miray Şanlı’yı tebrik ediyoruz.

KOBİMEN AKADEMİ Mentorlerinden KOBİ KOBİMEN AKADEMİ sertifika programları kapsamında eğitim alan mentor adayları KOBİ'lere 3 farklı alanda ücretsiz mentorluk desteği verecekler.

KÜSİ Ar-Ge ve İnovasyon Mentorluğu Programı sona erdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KÜSİ grubu ile 36 farklı ilde yürüttüğümüz Ar-Ge ve İnovasyon mentorluk programımız sona erdi.

1. Dönem İMT Mentor Eğitimi Mentor Buluşması Gerçekleşti 24.03.2016 - Kobimen Akademi İleri Mühendislik ile Tasarım Mentor Eğitim Sertifika Programı online eğitimlerin ardından EİB'de yapılan mentor buluşmasıyla tamamlandı.

Şanlıurfa Teknokent Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi mentorluk eğitimlerimiz başlıyor! 25 Aralık 2018 - Şanlıurfa Teknokent ÜSİM mentorluk sisteminin lansmanı Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi toplantı salonunda yapıldı. Şanlıurfa Teknokent Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi mentorluk havuzunda yer alacak 100 mentor adayının eğitimleri Kobimen Akademi tarafından verilecek.

2. Dönem STÜY Mentor Eğitimi Mentor Buluşması Gerçekleşti 24.03.2016 - Kobimen Akademi Stratejik Teknoloji ve Ürün Yönetimi Mentor Eğitim Sertifika Programı online eğitimlerin ardından EİB'de yapılan mentor buluşmasıyla tamamlandı.

Dr. Rıza Kadılar ile Etkili Mentorluk eğitimlerimiz İzmir ve İstanbul 1 Nisan 2019 - EMCC Dünya Başkanı Dr. Rıza Kadılar ile gerçekleştirdiğimiz hibrit eğitim programların sınıf eğitimlerini 13 Mart 2019 İstanbul ve 1 Nisan 2019 İzmir'de gerçekleştirdik.

1. Dönem STÜY Mentor Eğitimi Mentor Buluşması Gerçekleşti 25.02.2016 - Kobimen Akademi Stratejik Teknoloji ve Ürün Yönetimi Mentor Eğitim Sertifika Programı online eğitimlerin ardından EİB'de yapılan mentor buluşmasıyla tamamlandı.

UFUK 2020 Mentorluğu Sertifika Programı 1. Dönem Eğitimleri Tamamlandı 9 Ocak 2016 tarihinde birinci dönemine start verdiğimiz UFUK 2020 Mentorluğu Sertifika Programı eğitimimiz bir aylık online eğitimin ardından 9 Şubat 2016 tarihinde sınıf içi eğitimi de tamamladı.

Malatya 11 Nisan 2019 - Sanayi ve Teknoloji Malatya İl Müdürlüğü için tasarladığımız İnovasyon Odaklı Mentorluk Eğitimimizin 2. aşaması 10-11 Nisan 2019'da Malatya'da gerçekleşti.

Eğitim Çekimlerimiz Tüm Hızıyla Devam Ediyor! Eğitim çekimlerimize hiç ara vermeden tüm hızıyla devam ediyoruz.

Bursa Teknik Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Odaklı Mentorluk eğitimimiz sona erdi. 30 Nisan 2019 - Bursa Teknik Üniversitesi TTO tarafından organize edilen eğitime TTO uzmanları ve Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenleri katıldılar.

Ar-Ge ve Inovasyon Mentorluğu eğitimimizi Sinop 12 Eylül 2019 - KUZKA paydaşlığında düzenlenen 60 saatlik eğitim programı ile Çankırı, Kastamonu ve Sinop illerinde nitelikli bir mentor havuzu oluşturulması amaçlanmaktadır.

EGESYS, TÜBİTAK tarafından mentor eğitici kuruluş olarak seçildi. 1601 - TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında açılan “Mentor Eğiticisi Çağrısı” sonuçları açıklandı. EGESYS KOBİMEN e-Akademi adlı projesiyle Stratejik Teknoloji ve Ürün Yönetimi ve İleri Mühendislik ile Tasarım alanlarında eğitim vermek üzere yetkilendirildi.

İnovasyon Odaklı İşletme Mentorluğu Eğitimini Bingöl 15 Ekim 2019 - Bingöl Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü önderliğinde, Bingöl Valiliği himayesinde ve Fırat Kalkınma Ajansı destekleriyle düzenlenen İşletme Mentorluğu eğitimizi tamamladık.

Kastamonu İş Modeli Kanvas eğitimimizi tamamladık. 18 Ekim 2019 - KUZKA tarafından birincisi Sinop ilinde gerçekleşen “KOBİ Mentor” faaliyetleri kapsamında mentor adaylarına yönelik olarak düzenlenen eğitimlerin ikincisi olan “İş Modeli Kanvas Eğitimini” Kastamonu'da KUZKA Genel Merkezinde gerçekleştirdik.

Kobimen Akademi Kobimen Akademide eğitim programlarına başvurular 1 Ağustos 2015 itibari ile başladı. Başvurular internet sitesi üzerinden alınmaktadır. Eğitime katılmak isteyen adaylar Başvuru sayfasından ön kayıtlarını yaptırabilirler. Kayıtlar TÜBİTAK tarafından onaylandıktan sonra kesinleşecektir.

EGESYS Kurucu Ortağı Haluk GÖKMEN, Köprü Günleri TÜBİTAK işbirliği ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknopark İzmir ve Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Köprü Günleri 2015” etkinliği 12-13 Ekim 2015 tarihlerinde Hilton İzmir’de gerçekleşti.

BiGG+ Mentor Arayüzü Çağrısı Sonuçları Açıklandı 18 Aralık 2019 - KOBİ'lerin iş geliştirme ve yenilik kapasitelerini artırmaya yönelik mentorluk mekanizmaları oluşturulması ve yürütülmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi amacı ile açılan 1601-2019-1 kodlu BiGG+ Mentor Arayüzü Çağrısı sonuçları açıklandı. EGESYS ARGEMENTOR+ adlı projesi ile BİGG+ Mentor Arayüzü Kuruluşu olarak desteklenmeye hak kazandı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Odaklı Mentorluk Sertifika Programımız tamamlandı 5-6 Şubat 2020 -Trakya Kalkınma Ajansı ve NKÜ Teknoparkın İşbirliği ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde Ar-Ge İnovasyon Odaklı Mentorluk Eğitimini gerçekleştirdik.

UNDP Adana ve Mersin Yenilik Merkezleri Mentoruk Eğitimlerimiz tamamlandı 29 Şubat 2020 - Temel Seviye İnovasyon Mentorluğu eğitimlerimiz 13-14-15 Şubat tarihlerinde Mersin’de İleri Seviye Mentorluk Sınıf Eğitimini 27-28-29 Şubat tarihlerinde Adana'da gerçekleşti.

İzmir Yenilik Merkezi KOBİ 27 Nisan 2020 tarihinde başlayan İzmir Yenilik Merkezi mentor havuzunda görevlendirilecek mentor adaylarına yönelik mentorluk eğitimimiz sona erdi.

ÜNİGAP Mentorluk Eğitimimiz ÜNİGAP bünyesinde Harran Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen " Şanlıurfa- Adıyman- Mardin Kamu- Sanayi İşbirliğinde Tarımsal Sanayi Stratejisi ve Uygulmaya Dayalı Eylem Planı" projesinin mentörlük eğitimi başladı

Horizon Europe Programına Yönelik Proje Hazırlama Eğitimimiz DETTO 8-9 Temmuz 2021 - DETTO işbirliği ile düzenlediğimiz Dokuz Eylül Üniversitesi araştırmacılarına yönelik Horizon Europe Programı Proje Hazırlama Eğitimimizi tamamladık.