AR-GE ve Tasarım Merkezi Personeli Yetkinlik Geliştirilmesi eğitimlerini tamamladık.

 10.6.2022 - MOSB Yenilik Merkezi koordinasyonunda Manisa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Manisa AR-GE ve Tasarım Merkezleri İş Birliği Platformu (MATİP) iş birliğinde yürütülen proje kapsamında düzenlenen eğitimler Kobimen Akademi eğitmenleri tarafından verildi. 6 aylık bir sürede 3'er kez tekrarlanan eğitimlere 473 kişi katılım sağladı.

Proje kapsamında verilen eğitimler:
  • AR-GE Proje Döngüsü Eğitimi
  • Patent Okur- Yazarlık ve Araştırma Eğitimi 
  • Bilimsel Araştırma ve Yayın Hazırlama
  • Yenilik (İnovasyon) Yönetimi 
  • Uluslararası Fonlar Eğitimi
  • Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Programı