Bilimsel Araştırma ve Yayın Hazırlama Eğitimi


AÇIKLAMA

Bu eğitim Ar-Ge Merkezleri için tasarlanmıştır. Eğtimde katılımcılara bilimsel yayın – konferans bildirisi – uluslararası prestijli kitaplarda bölüm hazırlama konularında yetkinlik kazandırlması amaçlanmaktadır.

KİMLER KATILABİLİR?

Ar-Ge Merkezi çalışanları

SÜRE

1 Gün 

İÇERİK
 • Bilimsel yayın ve bildiri hazırlama (Makale ve Bildiri)
 • Konferans bildirisi makaleye nasıl dönüştürülebilir?
 • Yayınlar için dergi/konferans seçimi
 • Bilimsel yayın içeriği (özet, giriş, literatür taraması, yöntemler, sonuçlar, tartışma ve kaynaklar)
 • Etiğin genel tanımı, temel kavramsal çerçevesi, etik tarihi, bilim ve teknolojide etik
 • Araştırma etiği: veri yönetimi, önyargı, çıkar çatışması, yazarlık, yayın, akran değerlendirmesi, iş
 • birliği, sosyal sorumluluk vd.
 • Farklı sektörlerden makale örnekleri
 • Kullanılan bilimsel teknikler (Örnekleme yöntemleri, Nitel ve Nicel Araştırma)
 • Kullanılan bilimsel teknikler (Ölçüm ve veri analizi, Hipotez testi)
 • Bilimsel yayın hazırlama uygulaması
 • Hakem süreçlerinin ve sonrasındaki aşamaların yönetilmesi
ÜCRET
Bu eğitim sadece kurumlara özel açılmaktadır.  Lütfen teklif isteyiniz.  
Bireysel katılımlar için lütfen talep formu doldurun. 
SERTİFİKA

Eğitimi tamamlayan katılımcılara Eğitim Sertifikası verilmektedir. 
Sertifikanızı   profilinizde paylaşılabilirsiniz. 

LinkedIn'de sertifika nasıl paylaşılır?  tr / en

LinkedIn'de sertifika kutlaması nasıl yapılır? tr / en