Dış Ticarette Kullanılan Poliçeler (Promissory Note) Eğitimi


AÇIKLAMA

Dış ticaret işlemlerindede kullanılan garantili ve garantisiz vadeli poliçeler ile P/N (Promissory Note) özellikleri, garantörlerin üstlendikleri misyon, garantisiz poliçelerin ne kadar güvenli olup olmadıkları konuları ile her iki türdeki poliçelerin finansmanda kullanılmasının olanakları incelenecektir. Diğer taraftan garantili ve garantisiz poliçelerin protestosu mümkün müdür? Mümkün ise protesto nasıl olacaktır?

KİMLER KATILABİLİR?

Dış ticaret operasyon ve pazarlama elemanları, Finansman departmanı çalışanları, dış ticaret departman yöneticileri

İÇERİK
 • Kabul kredili vesaik mukabili ödeme 
 • Kabul kredisinin açıklaması 
 • Kabul kredili vesaik mukabili işlemde şekil adımlar 
 • Kabul kredisi tanımı 
 • Gerçek poliçenin görsel incelenmesi 
 • Senet ile poliçe arasındaki ortak hususlar 
 • Senet ile poliçe arasındaki farklı hususlar 
 • Poliçede bulunan unsurlar 
 • Poliçe borçlusu - ithalatçı 
 • Poliçe alacaklısı – ihracatçı veya ihracatçının bankası 
 • Poliçenin avalisti – garantörü 
 • Poliçede tanzim tarihi 
 • Poliçede vade tarihi
 • Poliçenin tutarı 
 • Poliçenin ticari işlemlerde kullanılması ve ticari faturayla ilişkilendirilmesi 
 • Poliçenin ödeme taahhüdü 
 • Garantili (avalli) poliçenin kimin tarafından ödenmesi gerekir? 
 • Borçlusu tarafından vadesinde ödenmeyen avalli poliçelerin akibeti ne olur? 
 • Poliçenin cirosu 
 • Kabul kredili banka avalli işlem 
 • Poliçede müşteri kabulu ve banka avali – garantili poliçeler 
 • Bankanın aval verdiği bir poliçe protesto olur mu, yaratacağı risk nedir? 
 • Banka avalli poliçenin postada kaybolması halinde bankalardan yeni poliçe talep edilebilir mi?
 • Kabul kredili ödemenin çeşitleri 
 • Kabul kredili müşteri kabullu poliçeler 
 • Kabul kredili müşteri kabullü, banka avalli poliçeler 
 • Kabul kredili müşteri kabullü, banka avalli poliçelerin özellikleri 
 • Kabul kredili müşteri kabullü, banka avalli poliçelerde iskonto 
 • Kabul kredili müşteri kabullü, banka avalli poliçelerin tahsili nasıl olur? 
 • Kabul kredili müşteri kabullü, banka avalli poliçelerle finansman yaratmak 
 • Kabul kredili müşteri kabullü, banka avalli poliçelerin protestosu olur mu? 
 • Kabul kredili müşteri kabullü, banka avalli poliçelerde bankaların rölü nedir? 
 • Kabul kredili müşteri kabullü, banka avalli poliçelerin kaybolması halinde bankalar yeni poliçe verir mi? 
 • Kabul kredili müşteri kabullü işlem ne kadar garantilidir? 
 • Kabul kredili müşteri kabullü poliçelerde ödeme yükümlülüğü kiimdedir? 
 • Müşteri kabullü poliçeler borçlusu tarafından ödenmediğinde protesto yapılabilir mi? 
 • Müşteri kabullü poliçeler ne kadar güvenlidir? 
 • Poliçelerin finansmanda kullanılması 
 • Garantisiz poliçelerin iskontosu mümkün müdür? 
 • Garantisiz poliçelerin faktoringde kullanılması 
 • Garantisiz poliçeler ile faktoringde kabilirücu olarak finansman yaratılması  P/n – Promissory Note nedir? 
 • P/N – Promissory Note’nın dış ticarette işleyişi nasıldır? 
 • P/N – Promissory Note ile poliçe arasındaki fark nedir? 
 • P/N – Promissory Note genel yapısı 
 • P/N – Promissory Note kim tarafından tanzim edilecek? 
 • P/N – Promissory Note protestosu söz konusu olur mu?
 • garantili / avalli p/n – Promissory Note özellikleri 
 • garantili / avalli p/n – Promissory Note ve iskonto 
 • garantisiz P/N – Promissory Note özellikleri 
 • garantisiz P/N – Promissory Note ile finansman yaratılabilir mi? 
 • garantisiz p/n – promıssory note vadesinde ödenmez ise protesto olur mu?
SÜRE

1 Gün 

EĞİTMEN

Reşat BAĞCIOĞLU

ÜCRET
Bu eğitim sadece kurumlara özel açılmaktadır.  Lütfen teklif isteyiniz.  
Bireysel katılımlar için lütfen talep formu doldurun. 
SERTİFİKA

Eğitimi tamamlayan katılımcılara Eğitim Sertifikası verilmektedir. 
Sertifikanızı   profilinizde paylaşılabilirsiniz. 

LinkedIn'de sertifika nasıl paylaşılır?  tr / en

LinkedIn'de sertifika kutlaması nasıl yapılır? tr / en