Ar-Ge ve İnovasyon Projeleri Arama Çalıştayı


GENEL TANITIM

İşletmeler geleceğe dönük Ar-Ge ve yenilik stratejileri geliştirirken, projeleri için finansman kaynakları da geliştirmek zorundadırlar. Proje arama çalıştayı çok sayıda proje fikri olup, ulusal ve uluslararası Ar-Ge ve yenilik desteklerinden faydalanabilecekleri  projelere öncelik vermek isteyen işletmelerin proje fikirlerinin analizi ve ilgili destek programlarına uygun olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan bir kurum içi çalışmadır.

NE KAZANDIRIR?

Çalıştay sonucunda firma
  • Ar-Ge ve yenilik projeleri potansiyeli ortaya çıkarılır
  • Projelerinin ulusal ve uluslararası desteklerden maksimum derecede faydalanabilmesi için strateji geliştirmesi sağlanır
 
YÖNTEM

Çalıştay iki aşamada yapılır:

1. Proje Havuzu Oluşturma
Çalıştayın verimli geçmesi için firma tarafında ön hazırlık yapılması gerekmektedir. Öncelikle firmadan Ar-Ge proje fikirlerinin toplandığı bir Proje Havuzu oluşturulması istenir. Proje fikirlerinin metodolojik olarak değerlendirilebilmesi için proje fikirlerinin firmaya iletilen “Ar-Ge Proje Fikri Formu” ile toplanması istenir. Bu çalışmanın en fazla 1 hafta içinde tamamlanması gerekmektedir.

2. Proje Fikirleri Analizi
Proje Havuzunun oluşturulması tamamlandığında firma yetkililerinin ve proje önerisinde bulunan çalışanların katılıdığı bir günlük toplantı ile bir çalıştay gerçekleştirilir. Çalıştayın ilk bölümünde proje havuzunda yer alan proje fikirleri tek tek incelenerek metodolojik bir yaklaşımla değerlendirilir. Ele alınan her proje fikri, endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü, proje ekibi, kuruluş altyapısı yönünden yapılabilirliği, çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği, firmanın kısa ve uzun vadeli stratejilerine uygunluğu kriterleri doğrultusunda “olumlu”, “olumsuz” ya da “geliştirilmeye ihtiyacı var” olarak değerlendirilir. Çalıştayın ikinci bölümünde uygun bulanan proje fikirlerinin hangi destek programından yararlanabileceği ve nasıl kurgulanması gerektiği konusunda bilgilendirme yapılır.

SÜRE

Hazırlık: 1 Hafta, Çalıştay: 1 Gün

HEDEF KİTLE

Ar-Ge projeleri geliştirmek isteyen ya da geliştiren özel sektör kuruluşları