Ar-Ge ve Tasarim Merkezi Kurulumu Eğitimi


AÇIKLAMA

Ar-Ge / Tasarım Merkezi kurmak isteyen işletmelerin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğüne başvurarak onay almaları gerekmektedir. Başvuru dosyasının hazırlanması Ar-Ge/Tasarım Merkezleri konusunda uzmanlık gerektirmektedir. Başvurunun başarılı sonuçlanması için başvuru kriterlerinin ve Bakanlık beklentilerinin tamamının yerine getirilmesi ve başvuru dosyasının eksiksiz hazırlanması ile mümkün olabilmektedir. Bu eğitimin amacı katılımcılara Ar-Ge / Tasarım Merkezi kurulumu konusunda gerekli hazırlıkları yapacak yetkinlikleri kazandırmaktır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?


Ar-Ge / Tasarım Merkezi isteyen kuruluşların Ar-Ge, Tasarım, Test, Üretim, Kalite, Proje yöneticileri, TTO uzmanları, Ar-Ge /Tasarım Mühendisleri

SÜRE

2 Gün (Pandemi döneminde online olarak verilmektedir)

İÇERİK

1.    5746 ve 4691 Sayılı Kanunlar ile Getirilen Düzenlemeler
2.    Ar-Ge Merkezi mi? Tasarım Merkezi mi? Teknopark mı?
3.    Ar-Ge / Tasarım Merkezi Başvuru ve Değerlendirme Süreci
4.    Ar-Ge / Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Mali Mevzuat
5.    ArGe / Tasarım Merkezi Başvuru Formu Üzerinde Çalışma
o    İşletme Genel Bilgileri
o    Ar-Ge/Tasarım Merkezi Genel Bilgileri
o    Ar-Ge/Tasarım Merkezi Bilgi Kaynakları
o    Ar-Ge/Tasarım Merkezinin İnsan Kaynakları Yönetimi ve Geliştirilmesi
o    Ar-Ge/Tasarım Merkezi Cihaz ve Ekipman Altyapısı
o    Ar-Ge/Tasarım Merkezi Proje Yönetim Süreci ve Projeleri
6.    Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Portaline Giriş

SERTİFİKA
KOBİMEN Akademi Eğitim sertifikası verilir.

EĞİTMEN

Haluk GÖKMEN

*Bu eğitimi kurumsal olarak almak için lütfen teklif isteyiniz.