Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri


AÇIKLAMA

Eğitim katılımcılara iş hayatında ya da günlük hayatta karşılaşılan problemlere ilişkin farklı bakış açıları ve çözümler geliştirme konusunda gerekli araç, yöntem ve kavramları öğretmeyi amaçlamaktadır.

İÇERİK

∞ Yaratıcı Düşünme ve inovayona genel bakış
∞ Iraksak ve Yakınsak Düşünme
∞ Kutunun Dışında Düşünme Metaforu
∞ 8 adımlı Yaratıcı Problem Çözme Süreci
∞ Problem Nedir?
∞ Problemin Tanımlanması
∞ Problemin Yeniden İfade Edilmesi (reframing)
∞ Problemin Analizi
• Sebep-Etki Analizi
• 5 Neden Analizi
• Sebep-Etki Zinciri Analizi
• Kök Çelişki Analizi
∞ Problem Çözüm Havuzunun Oluşturulması
• Mevcut Çözümler Kanvası
• Beyin Fırtınası ve Teknikleri
• Zihin Haritalama
• GAP Analizi
• SCAMPER
• 6 Düşünme Şapkası
∞ En iyi Çözümün Seçilmesi ve Projelendirilmesi
• Fikir Değerlendirme Matrisi
• Fikrin Projelendirilmesinde 5N1K
∞ Çözümün Uygulanması ve Test Edilmesi
• Fikir Değerlendirme Matrisi
• Fikrin Projelendirilmesinde 5N1K
∞ Çözümün Pazarda Yer Bulması ve Ticarileştirme
 
SÜRE

4 saat

EĞİTMEN

Seçkin DİLEK

ÜCRET
Bu eğitim sadece kurumlara özel açılmaktadır.  Lütfen teklif isteyiniz.  
Bireysel katılımlar için lütfen talep formu doldurun. 
SERTİFİKA

Eğitimi tamamlayan katılımcılara Eğitim Sertifikası verilmektedir. 
Sertifikanızı   profilinizde paylaşılabilirsiniz. 

LinkedIn'de sertifika nasıl paylaşılır?  tr / en

LinkedIn'de sertifika kutlaması nasıl yapılır? tr / en