İnovasyon Odaklı KOBİ Mentorluğu Sertifika Programı


AÇIKLAMA

Bu eğitim ekosistemindeki KOBİ'lerin daha inovatif hale gelmesi için bünyesinde nitelikli mentor havuzu oluşturmak isteyen kuruluşlara yöneliktir. Teknokentler, OSB'ler, TTO'lar, Kalkınma Ajansları, Sanayi ve Ticaret Odaları, İhracatçı Birlikleri, İnovasyon Merkezleri, İş İnsanları Dernekleri vb. şemsiye örgütler için idealdir.

Eğitim ile bir taraftan mentor yetiştirilirken, diğer taraftan eğitim kapsamında mentor adaylarının yapması gereken saha uygulaması ile mentor adayının atandığı her bir işletmeye 20 saatlik ücretsiz mentorluk hizmeti götürülmektedir.

Eğitim sonunda katılımcılar mentorluk becerilerinin yanı sıra Ar-Ge ve İnovasyon odaklı büyümek isteyen işletmelerin mevcut durum analizlerinin yapılması, bu doğrultuda İnovasyon Yol Haritası ve Mentorluk Eylem Planı (MEP) hazırlanması konularında yetkinlik kazanmaktadırlar.
 
Kobimen Akademi KOBİ Mentorluğu Eğitimleri TÜBİTAK 1601 Mentor Eğiticisi Çağrısı kapsamında KOBİ Mentorluğu Eğitimi olarak geliştirilmiş ve sonrasında European Mentoring and Coaching Council - EMCC Global tarafından "Practitioner (Uygulayıcı) Seviyede" akredite edilmiş alanında tek ve kapsamlı bir eğitim programıdır.

ULUSLARARASI AKREDİTASYON

European Mentoring and Coaching Council (EMCC) Global tarafından Practioner seviyesinde akredite edilen İşletme Mentorluğu eğitimlerimiz:
 • Innovation Mentoring Training Programme
 • Entrepreneur Mentoring Training Programme
 • Digital Transformation Mentoring Training Programme
 • SME Mentoring Training Programme
 • Business Mentoring Training Programme 
 
Kobimen Akademi İşletme Mentorluğu Eğitimi Akreditasyon doğrulamasını buradan yapabilirsiniz: EMCC EQA Holders. EMCC Eğitim Programları Akreditasyonu (EQA) hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.

AMAÇ

Bu eğitim programı mentor adaylarına mentorluk hizmetini uluslararası kalite standarlarında yapabilecek düzeyde bilgi ve beceri kazandırmanın yanısıra inovasyon odağında işletme mentorluğunun temel prensiplerini öğretmeyi amaçlamaktadır.
 
Eğitim müfredatı TÜBİTAK 1601-2015-3 kodlu Mentor Eğiticisi Çağrısı kapsamında  Ulusal Mentor Platformunda yer alacak mentor adaylarının eğitimi için EGESYS, İTÜ, EMCC ve Sabancı Üniversitesi EEN işbirliği ile oluşturulmuştur.

KİMLER MENTOR OLABİLİR?

Bu program imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ'lere mentorluk/danışmanlık yapabilecek düzeyde uzmanlığı ve deneyimi bulunan lisans mezunu adaylar için geliştirilmiştir.

Mentor adaylarının sahip olması gereken asgari deneyim süreleri:
 • Sanayide yöneticilik deneyimi olan adaylar için 10 yıl
 • Girişimcilik deneyimi olanlar için 10 yıl
 • Mentorluk deneyimi olanlar için 10 yıl
 • Hem girişimcilik hem mentorluk deneyimi olanlar için 5 yıl
YÖNTEM

Eğitim programı hibrit - online eğitim (Asenkron), sınıf eğitimi (Senkron) ve saha uygulaması olmak üzere 3 aşamalı - olarak gerçekleştirilmektedir:
 • Online (Asenkron) eğitimler; KOBİMEN akademi uzaktan eğitim platformunda (Eduizm LMS) asenkron olarak gerçekleşecektir. Katılımcılar eğitim videolarını istedikleri zaman (7/24) izleyebileceklerdir. Online Asenkron eğitimde her eğitim modülü sonunda bir sınav yapılmaktadır. Tüm sınavların ortalaması %70 ve üzerinde olan katılımcılar sınıf eğitimine kabul edilmektedirler.
 • Sınıf eğitimleri (2 gün); eğitim alan kuruluşun eğitim salonunda yüz yüze ya da online (Senkron - Canlı) olarak gerçekleştirilebilmektedir.
 • Saha uygulaması (20 saat); eğitimi alan kuruluşun ekosistemindeki KOBİ'lerde gerçekleşmektedir. Her mentor adayı bir KOBİ'ye atanmakta ve 20 saatlik mentorluk uygulaması yapmaktadır. 
SÜRE

Katılımcıların bu eğitime en az 68 saat zaman ayırmaları gerekmektedir. Eğitim 2-3 ay içinde tamamlanmaktadır.

EĞİTİM MODÜLLERİ
 • Modül 1: Temel Mentorluk Becerileri
 • Modül 2: Süreç Analizi ve Süreç İyileştirme
 • Modül 3: Performans ve İşlev Analizi
 • Modül 4: Fikri Haklar Yönetimi
 • Modül 5: Teknoloji Yol Haritası Geliştirme
 • Modül 6: Proje Geliştirme ve Yönetimi
 • Modül 7: Yenilikçi Ürün/Süreç Geliştirme
 • Modül 8: İnovasyon Yönetimi
 • Modül 9: İşletmelerin İnovasyon Kapasitesini Değerlendirme Yöntemleri ve Araçları 
 • Modül 10: İnovasyon Yol Haritasının Oluşturulması
 • Modül 11: KOBİ Mentorluğu Uygulama Yöntemleri
 • Modül 12: Vaka Analizleri (Grup Çalışması)
 • Modül 13: Sahada Mentorluk Uygulaması (20 Saat)
EĞİTMENLER

Eğitmenlerle ilgili detaylı bilgiyi Eğitmenler sayfasında bulabilirsiniz.

REFERANSLAR

Şimdiye kadar KOBİ Mentorluğu Sertifika Programlarımızı tamamlayıp, işletmelere en az 20 saatlik mentorluk yapmış olan mentorların ve eğitim programı alan kuruluşların listesine  Mentor Havuzumuzdan ulaşabilirsiniz.

Bu programlar aracılığı ile mentorluk desteğinden faydalanmış olan firmalar listesine de buradan ulaşabilirsiniz.
 
ÜCRET

Bu program Teknokentler, OSB'ler, TTO'lar, Kalkınma Ajansları, Sanayi ve Ticaret Odaları, İhracatçı Birlikleri, İnovasyon Merkezleri, İş İnsanları Dernekleri vb. şemsiye örgütlere özel açılmaktadır.
Lütfen teklif isteyiniz.  
SERTİFİKA

Eğitimi tamamlayan katılımcılara Eğitim Sertifikası verilmektedir. 
Sertifikanızı   profilinizde paylaşılabilirsiniz. 

LinkedIn'de sertifika nasıl paylaşılır?  tr / en

LinkedIn'de sertifika kutlaması nasıl yapılır? tr / en