Eureka/Eurostars Programlarına Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi


AÇIKLAMA

EUREKA Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası Ar-Ge destek programıdır. Programda uluslararası işbirlikleri oluşturulurken, projeler ulusal kaynaklarla desteklenmektedir.
 
KİMLER BAŞVURABİLİR?

EUREKA/Eurostars Programlarına yönelik Ar-Ge ve Yenilik Projesi hazırlamak isteyen kuruluşların Ar-Ge, Test, Üretim, Kalite, Proje yöneticileri, TTO uzmanları, Ar-Ge Mühendisleri ve proje personelleri

SÜRE

 
2 Gün (Pandemi döneminde online olarak verilmektedir)

YÖNTEM VE İÇERİK

Eğitimde öncelikle EUREKA Ar-Ge projeleri ile ilgili genel bilgiler verilerek programda kullanılan Ar-Ge ve Yenilik kavramları ile proje değerlendirme kriterleri anlatılmaktadır. Proje hazırlamada dikkat edilecek hususlar EUREKA Proje Başvuru Formu ve TÜBİTAK TEYDEB 1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı  Proje Öneri Bilgileri Formu (AGY103) üzerinden aktarılmakta ve EUREKA/Eurostars Programlarına yönelik Ar-Ge projesi hazırlayanların en çok merak ettiği sorular hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

•    Ar-Ge ve Yenilikçilik (İnovasyon) Kavramları
•    EUREKA (Kümeler-Şemsiyeler) / Eurostars Hibe Destek Programları
•    Proje Önerisi Hazırlarken Dikkat Edilecek Konular
•    Projeye Uygun EUREKA veya Küme Programının Seçilmesi
•    Proje Önerisi Hazırlama Sürecinde Kullanılacak Destekleyici Belge ve Bilgi Kaynaklarının İncelenmesi
•    EUREKA/Eurostars Proje Başvuru Formu Üzerinde Çalışma
•    TÜBİTAK TEYDEB 1509 Proje Öneri  Formu Üzerinde Çalışma

SERTİFİKA


KOBİMEN Akademi eğitim katılım sertifikası verilir.

EĞİTMEN

Haluk GÖKMEN

*Bu eğitimi kurumsal olarak almak için lütfen teklif isteyiniz.