Dış Ticaretteki Riskler Eğitimi


AÇIKLAMA

Dış ticaret işlemlerinde her şey yolunda gitseydi, risklerden de söz etmemiş olunacaktı. Diğer bir ifade ile dış ticarette “RİSK” varlığından söz edilmemiş olacaktık. Dünyanın bir ülkesindeki alıcı ile dünyanın farklı taraflarındaki satıcı birbirlerini hiç görmemelerine rağmen, sadece iletişim yoluyla tanışmışlar ve ticari işlemlere başlamışlarsa risk de beraberinde geliyordur. Bir dış ticaret işleminde riskler sözleşme anından başlar, ta ki mal bedelinin teslim alınası, daha da ötesinde mal teslimine kadar rizikolardan söz etmek yerinde olur. Dış ticaret faktörleri içinde sayabileceğimiz her konuda riskin varlığı söz konusudur. Bu eğitimimizde; ürün fiyatlamasından, kur hareketlerine, mal siparişinden, mal bedelinin alınması, malın kalitesi, malın gönderilmesi, niyetlerin bozuk olması, sahtekarlıklar, malın navlun  sigortasında  yaşanan riskler. Kara gözlükleri takarak olaylara bakmasam da bir dış ticaretteki riskler olabilecek varsayımları ve olmuş olaydan örnekler vererek konular ele alınacaktır. 

KİMLER KATILABİLİR?

Dış ticaret şirketlerinin dış işlemler, finans, pazarlama departmanlarında çalışan her kademedeki mensuplar.

İÇERİK
 • Dış Ticaretteki Riskler
 • Dış Ticaretteki Risklerin Nedenlerine Kısa Bakış
 • Dış Ticarette Muhtemel Riskler
 • Kendimizden Kaynaklanan Riskler
 • Kendimizden Kaynaklanmayan Riskler
 • Dış Ticaretteki Riskler Önlenebilir Mi?
 • Temel Anlamda Dış Ticaretteki Riskler
 • Kur Riski
 • Forward 
 • Forward İşlemler Gayrikabili rücu Yapılır. Cayılamaz
 • Forward Riskleri Tamamen Yok Etmez Ancak Etkisini Azaltır
 • Forward Avantaj ve Dezavantajları
 • Opsiyon
 • Opsiyon Cayma Hakkını Verir
 • Opsiyon Avantaj ve Dezavantajları
 • Ülke Riski
 • Yaptırım Riski
 • Firma Riski
 • Ürün Riski
 • Gümrük Riski
 • Lojistik Riski
 • Diğer Riskler
 • En Büyük Risk; Karşılıklı Olumsuz Niyetlerimizdir
 • Riskler Bölümünde Sayabildiklerimiz, Fazla Risk Vardır; 
 • Sahtekarlık Riski, 
 • Mal Bedelinin Ödenmeme ve Vesaikin Bankadan Çekilmemesi, Malların İthalatçı Tarafından Kabul Edilmemesi, 
 • İthalatçı Tarafından Malların Çekilmeyerek Bilinçli Olarak Gümrüğe Bırakılması, Gümrüklerin Mallara El Koyma Riski
 • Vadeli İşlemlerde Poliçe Bedelinin Zamanında Ödenmemesi, 
 • İthalatçının Mali Güçlük İçinde Olması, 
 • Alıcının Basiretli Tacir Gibi Davranmaması, 
 • İhracatçının İthalatçının Ülkesindeki Mevzuatı Bilememesi, 
 • Malların Gümrüğe Terk Edilmesi, 
 • Transfer Riski, 
 • Doğal Afet Riski, 
 • Siyasi Karışıklık, 
 • Ülke Riski, 
 • Politik Risk, 
 • Ekonomik Risk, 
 • Kambiyo Kısıtlamaları, 
 • Mücbir Sebepler, 
 • Mal Riski, 
 • Kur Riski, 
 • Akreditiflerde Rezerv Riski, 
 • Akreditifte Amirin İflas Etmesi,  
 • Akreditifte Amir Bankanın Mali Güçlük İçine Düşmesi, 
 • Akreditiflerde Teyid Bankasının İflas Etmesi, 
 • Akreditiflerde Rambursman Bankasının İflası, 
 • Akreditifte Rambursman Bankasının Var Olması, Paranın Mutlaka Alınacağı Anlamına Gelir Mi?
 • Akreditiflerde Rambursman Garantisinin Alınamaması, 
 • Akreditiflerde Bankaların Riski, Akreditif Evrağının Postada Kaybolması, 
 • Ülkede Oluşacak Ayaklanma ve Savaş, Konsinye Satışlarda İthalatçının Malın Piyasasının Düşük Olduğunu İddia Etmesi
 • Akreditifler ve Tarafların Riski
 • Akreditife Taraf Olan Bankaların Riskleri
 • Akreditifte Rezerv Riski?
 • Akreditifte Rambursman Sağlandıktan Sonra Bulunan Rezervin Riski?
 • Akreditifte Rezervli Evrakların İthalatçı Tarafından Kabul Edilmemesi Halinde Riskin Boyutu?
 • Akreditifler Ne Kadar İthalatçıyı Koruyor
 • Akreditifler Ne Kadar İhracatçıyı Koruyor
 • Akreditifteki Vade Riskleri
 • Akreditifin Sahte Olma Riski
 • Akreditifin “Free Negotiable By Any Bank “Olma Riskleri
 • Akreditiflerde Mala İlişkin Riskler Ne Olacak?
 • Peşin Ödemede Tarafların Riskleri
 • Mal Mukabilindeki Riskler
 • Riskler Adına Son Söz

SÜRE

1 Gün 

EĞİTMEN

Reşat BAĞCIOĞLU

ÜCRET
Bu eğitim sadece kurumlara özel açılmaktadır.  Lütfen teklif isteyiniz.  
Bireysel katılımlar için lütfen talep formu doldurun. 
SERTİFİKA

Eğitimi tamamlayan katılımcılara Eğitim Sertifikası verilmektedir. 
Sertifikanızı   profilinizde paylaşılabilirsiniz. 

LinkedIn'de sertifika nasıl paylaşılır?  tr / en

LinkedIn'de sertifika kutlaması nasıl yapılır? tr / en