Ar-Ge ve Yenilik Projeleri Yürütme ve Raporlama Eğitimi


AÇIKLAMA

Ar-Ge ve Yenilik destek programlarından onaylı  projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesi proje hazırlık aşaması kadar zor ve dikkat edilmesi gereken bir süreçtir. Desteklenen projelerde hak kaybına uğramamak için hem proje izleme süreçlerini hem de mali ve teknik rapor hazırlama kurallarını iyi bilmek gerekmektedir. Bu eğitimin amacı katılımcılara Ar-Ge ve Yenilik projelerinin izleme ve yürütülmesi süreçlerinde uzmanlık kazandırmaktır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ar-Ge ve yenilik projesi yapan kuruluşların Ar-Ge mühendisleri, proje personelleri, muhasebe/finansman bölümü çalışanları, TTO uzmanları ve işletmelere mentorluk/danışmanlık yapan uzmanlar

YÖNTEM VE İÇERİK

Proje yürütme ve raporlamasında izlenecek süreç ve dikkat edilecek hususlar TÜBİTAK TEYDEB AGY300  Ar-Ge Yardımı İstek Formu üzerinde üzerinden örnekler verilerek aktarılacaktır.  Ayrıca PRODİS üzerinden belgelerin yüklenmesi, YMM’ye gönderilmesi vb süreçler hakkında da detaylı bilgi verilecektir.

•        Ar-Ge Yardımı İstek Formu Hazırlama ve Gönderme Süreci
•        Ar-Ge Yardım İstek Formu Hazırlama
o            Dönem Faaliyetleri
o            Proje Planına Uygunluk
o            Projenin Ar-Ge Kazanımları
•        YMM Anlaşması ve Çalışması
•        Mali Rapor Hazırlama
o            Gider Formlarının Hazırlanması
o            Proje Planına Uygunluk
o            Projenin Ar-Ge Kazanımları
•        Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu (AGY500)
•        Transfer Ödemesi (Ön Ödeme) Koşulları
•        Proje Sonuç Raporu (AGY 350) Hazırlama
•        TEYDEB İzleyici Hakem Ziyaretine Hazırlık
•        Sorular, Değerlendirme ve Geri Bildirimler

SÜRE

1 Gün (Pandemi döneminde online olarak verilmektedir)

SERTİFİKA


KOBİMEN Akademi eğitim katılım sertifikası verilir.

EĞİTMEN

Haluk GÖKMEN

*Bu eğitimi kurumsal olarak almak için lütfen teklif isteyiniz.