İthalat ve İhracat İşlemlerinde Finansal Okur Yazarlık Eğitimi


AÇIKLAMA

Finansal kararlar vermek için finansal konularda gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak adına bilinmesi gereken her şey finansal okur yazarlıktan geçer. Global ticarette ithalat veya ihracat yapmak kadar finansal olanaklara sahip olmak da önemlidir. Finansmanın bulunması veya ne şekilde, nasıl temin edileceği konusunda dış ticaret tacirlerinin bilgileri olması halinde finansmana erişim muhtemelen daha kolay olacaktır. Dış ticaret şirketleri ellerindeki dış ticaret ürünlerine baktıklarında finansal okur yazarlıkları sayesinde finansmana erişebileceklerdir.
 
Finansmana erişim konusunda, finansmanı sağlayacak bankaların illa ki teminat ve firmaların kredibilitesini ön planda inceleyeceklerdir. Kredi teminatları denildiğinde ithalatçı ve ihracatçılar öncelikle ellerindeki dış ticaret ürünlerine bakıp, bunların karşısında finansmanı nasıl elde edebileceğini bilmelidir. Finansmana erişmek için bankalardan kredi almaktan başka yolların da var olduğu finansal okuryazarlık bilinciyle elde edilecektir.

KİMLER KATILABİLİR?

Dış ticaret firmalarında görevli, kambiyocu, dış işlemler çalışanları, finansçılar, muhasebe, pazarlama satış kadrosundaki her unvandaki çalışanlara açık bir eğitim.

İÇERİK

• Finansal Okuryazarlık Bakımından Dış Ticaret Konuları ve Finansman
 
• Finansmanı Yurt Dışından Sağlanan Dış Ticaret İşlemleri
 
• Finansmanı Yurt İçinden Sağlanan Dış Ticaret İşlemleri
 
• Türk Eximbank'ın Finansman Desteği Verdiği Konular Nelerdir?
 
• Türk Eximbank'ın İhracatçılara Sağladığı Krediler  • Türk Eximbank İhracat Kredileri – SÖİK, Sevk Öncesi İhracat Kredisi
 
• Türk Eximbank İhracat Kredileri – İHK, İhracata Hazırlık Kredisi
 
• Türk Eximbank İhracat Kredileri – Reeskont Kredisi
 
• İthalat Ve İhracat İşlemlerinde Bankaların Aldıkları Masrafların Genel Teamülleri Nelerdir? • Akreditif Nedir Ve Hangi Aşamada Finansmana İhtiyaç Duyulur?
 
• Akreditifin Açılması İçin Finansmana İhtiyaç Var Mıdır?
 
• İthalat Akreditifinin Finansmanı – Gayrinakdi Kredi Ve Postfinansmanı
 
• Prefinansman – İhracatçıya Finansman
 
• İhracat İşlemlerinde Kullanılan Finansman Ürünleri
 
• Vesaik Mukabili İhracat İşlemlerinde Kullanılan Finansman – Vesaik Mukabili İhracat Vesaiki Üzerinden Kullandırılan Avans Kredi İçin Bankaların Dikkat Edeceği Hususlar
 
• Vadeli İhracat Akreditifinin İskontosu Yapılabilir Mi?
 
• Bankalar Aracılığı ile Kullandırılan İhracatın Finansmanı Kredileri
 
• İhracat Ve İthalat İşlemlerinde Döviz Kur Riski Ve Korunma Yöntemleri – Forward ve Opsiyon
 
• Kur Riskinden Korunma– Opsiyon Satın Alan TAarafa Cayma Hahkkını Verir
 
• İhracat Bedelinin Dövize Natık Çek İle Tahsili, İştirası
 
• Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme, Açıklaması, Poliçe, Promissory Note
 
• Borçlusu Tarafından Vadesinde Ödenmeyen Avalli Poliçelerin Akıbeti Ne Olur?
 
• Kabul Kredili Banka Avalli İşlem. Garantör Bankanın Misyonu, Poliçenin İskontosu
 
• Kabul Kredili Müşteri Kabüllü Poliçeler

SÜRE

1 Gün 

EĞİTMEN

Reşat BAĞCIOĞLU

ÜCRET
Bu eğitim sadece kurumlara özel açılmaktadır.  Lütfen teklif isteyiniz.  
Bireysel katılımlar için lütfen talep formu doldurun. 
SERTİFİKA

Eğitimi tamamlayan katılımcılara Eğitim Sertifikası verilmektedir. 
Sertifikanızı   profilinizde paylaşılabilirsiniz. 

LinkedIn'de sertifika nasıl paylaşılır?  tr / en

LinkedIn'de sertifika kutlaması nasıl yapılır? tr / en