Akreditifleri Okuma, Anlama, İnceleme, Teyit, Rezerv, Riskli Yönleri Eğitimi


AÇIKLAMA

Uluslararası ticarette en yaygın ödeme şekillerinden biri olan akreditiflerin yapısı, kullanım alanları, tarafları, bankaların misyonları, akreditifin alıcı ve satıcı açısından risk ve avantajları, akreditif koşullarının irdelenmesi ayrı ayrı ele alınacak, akreditifli ödemelerde yaşanmış gerçek vak’aların ele alınacağı bu dersimizde akreditiflerin ne kadar güvenli bir ödeme aracı olup olmadığı konuları ile akreditif açarken, doküman hazırlarken, ve doküman incelerken dikkat edilecek hususlara yer verilecektir. Ayrıca akreditiflerde olmazsa olmaz bir değerli taşıma evrağı olan deniz konşimentolarının yapısı, şekli, risk ve avantajları geniş ve gerçek belgelerle ele alınacaktır. Uluslar arası Ticaret Odaları’nın akreditiflere ilişkin hazırlamış olduğu UCP 600 Sayılı Broşür (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) Hükümleri’ne ait temel kurallar sebep sonuç ilişkisi ile incelenecektir. Diğer taraftan bankalardan akreditif açılacağında izlenen yol, teminatlandırma, kredi konuları da bu dersimizde yer almaktadır.

KİMLER KATILABİLİR?

Dış ticaret firmalarında görevli, kambiyocu, dış işlemler çalışanları, finansçılar, muhasebe, pazarlama satış kadrosundaki her unvandaki çalışanlara açık bir eğitim.

İÇERİK
 • Akreditifli Ödeme
 • Akreditif Nedir? 
 • ICC – UCP 600 – Uniform Customs And Practice Rules For Documentary Credits
 • Akreditifin Alıcısı Tarafından Avantajları
 • Akreditifin Satıcısı Tarafından Avantajları 
 • Akreditife Katılan Taraflar Ve Aralarındaki İlişkiler
 • Akreditif Şartlı Havaledir, Akreditif - Şartlı Havalenin Şartları Neler Olabilir?
 • Akreditif Ve UCP 600 Sayılı Broşürün İlişkilendirilmesi
 • Her Satırda Akreditifle Anladıklarımız Ve Anlamadıklarımız
 • İhracat Akreditifinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir? 
 • Akreditifte Rezerv Nedir?
 • Akreditifte Rezervli Dokümanların Akıbeti 
 • Akreditifte Bulunan Rezerv Ve Bankaların Sorumlulukları
 • Akreditifte Gözden Kaçan Rezervler Sonrası Bankaların Riskleri 
 • Akreditifte Teyid, Teyid İşleminin Bankalara Getirdiği Yükümlülük
 • Açılıştan İtibaren Akreditifin Geçirdiği Aşamalar
 • Akreditif Belgeleri, İncelenmesi ve Sonuçları
 • Akreditif Türleri
 • Teyid İşleminin Bankalara Getirdiği Yük, Akreditifteki Riskler
 • ICC Uniform Customs And Practice For Documentary Credits 2007 Revision Brochure 600 ICC’NİN Akreditiflere İlişkin Yeknesak Usüller Ve Uygulama Kuralları 2007 Revizyonu
 • Akreditifle İlgili Sahte Evrak Sunulması Halinde Bankaların Riski Ne Olur Ve UCP 600 Hükümleri Nedir?
 • Akreditiflerle İlgili Yaşanmış Gerçek Vakalar Ve Çıkarılacak Sonuçlar
 • Akreditif Analizi Ve İhracatçılar İçin Check-List
 • Akreditif İşlemlerinde Görülen Yaygın Sorunlar
 • Akraditifteki Riskler
SÜRE

1 Gün 

EĞİTMEN

Reşat BAĞCIOĞLU

ÜCRET
Bu eğitim sadece kurumlara özel açılmaktadır.  Lütfen teklif isteyiniz.  
Bireysel katılımlar için lütfen talep formu doldurun. 
SERTİFİKA

Eğitimi tamamlayan katılımcılara Eğitim Sertifikası verilmektedir. 
Sertifikanızı   profilinizde paylaşılabilirsiniz. 

LinkedIn'de sertifika nasıl paylaşılır?  tr / en

LinkedIn'de sertifika kutlaması nasıl yapılır? tr / en