H. Haluk GÖKMEN

H. Haluk GÖKMEN
H. Haluk GÖKMEN
EGESYS Kurucu Ortak
1987 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde Yüksek Lisans çalışmalarına başladı ve bu dönem içinde Vakıfbank’ın Elektronik Bankacılık ve x.25 ağlarının kurulumunda çalıştı. 1988 yılından itibaren 14 yıl Alcatel Telecom şirketinin Stuttgart, Anvers ve Sidney tasarım merkezlerinde telekom, veri iletişim ve mobil iletişim alanlarında çalıştı. 2003-2007 yılları arasında Vestel Elektronik şirketinin Ar-Ge merkezinde Gömülü Yazılım Tasarım Grubunu yönetti. Bu dönemde şirketin Ar-Ge hibe proje başvuruları ve üniversite sanayi işbirliği çalışmalarını yönetti, Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde Gömülü Sistem Programlama dersi verdi.
 
2007 yılında Beko Elektronik Ar-Ge İzmir ofisinde Proje Yöneticisi ve Proje Ofis yöneticiliği görevine başladı. Beko/Grundig Elektronik şirketinde Ar-Ge Projeleri, Üniversite Sanayi işbirliği, AB 7.ÇP, EUREKA Kümeleri, TEYDEB proje başvuruları çalışmalarını yürüttü. Aynı dönemde şirketi AB Teknoloji platformlarında (NEM, NESSI ve eMobility) temsil etti ve NEM Yönetim Kurulunda yer aldı. Bu dönemde Koç Teknoloji Kurulunda Ar-Ge, İnovasyon ve AB Çerçeve Programları grupları çalışmalarına katıldı. İzmir ve İstanbul’da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından tarafından yetkilendirilen ilk Ar-Ge merkezlerinin (Grundig Elektronik) kurulumu çalışmalarını yönetti. İstanbul Bilgi Toplumu İzleme Grubu üyesi olarak, İstanbul’da BİT ile Kalkınma Kitabı’na önemli katkılarda bulundu. Dijital Türkiye Platformu tarafından başlatılan “Avrupa Dijital Gündemi” ne Uyum Projesinde 5 nolu dayanak “Araştırma ve İnovasyon” raporunu hazırladı. TÜBİTAK tarafından hazırlanan yeni programların oluşturulmasında Sanayi temsilcisi olarak yer aldı. TÜBİTAK 1512-Girişimcilik Aşamalı Destek Programı ELOTEG, BİLTEG projelerinde değerlendirici olarak yer aldı ve 1512 Programı kapsamında iş rehberi olarak girişimcilere destek verdi. 2009 yılından bu güne kadar ArGe ve İnovasyon alanlarında danışmanlık hizmetleri vermekte, BİT alanında 7.Çerçeve Programı,  AB Horizon 2020 ve Horizon Europe projelerinde ortak olarak yer almaktadır. 100 üzerinde proje başvurusunda ve 20 civarı desteklenen projede iş paketi lideri, bilgi yayılımı lideri, ticari faydaya dönüştürme lideri, inovasyon lideri gibi farklı görevler almıştır.
 
Haluk Gökmen EGESYS kurucu ortağı ve yöneticisidir. 37 yıllık iş deneyimi ile BİT sektöründe çok geniş ulusal ve uluslararası alanda kurumlar ve kişilerden oluşan bir ilişki ağına sahiptir. 2014 yılında 1601 kodlu TÜBİTAK Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik çağrısı tarafından desteklenen “PROTEİN Destekli Ar-Ge Mentor Ağı” projesininde yönetici ve mentor, sonrasında desteklenen KOBİMEN eAkademi projesinde yönetici ve eğitmen olarak yer almıştır. TÜBİTAK destekli Şubat 2020 tarihinde başlayan ArGeMentor+ projesini yönetmiştir. 2009 yılından bu yana Arçelik Anonim Şirketine Avrupa Birliği Çerçeve (Ufuk Avrupa) Programları, Dijital Avrupa Programı, Chips JU, EUREKA kümeleri, Eurostars gibi programlara yönelik ArGe ve Yenilik projelerinin hazırlanması, başvurulması, yürütülmesi ve AB Teknoloji Platformlarında Arçelik'in tanınılırlığının artırılması konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.