Dr.Öğr.Üyesi Özgür ÖZTÜRK

Dr.Öğr.Üyesi Özgür ÖZTÜRK
Dr.Öğr.Üyesi Özgür ÖZTÜRK
İstanbul Teknik Üniversitesi
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede özel hukuk alanında yüksek lisans derecesi aldı. Fulbright bursu ile gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nde Golden Gate Üniversitesi’nde Amerikan hukuku ve fikri mülkiyet hakları üzerinde yüksek lisans yaptı. İstanbul Üniversitesi’nde Türk Hukukunda Patent Verilebilirlik Şartları konulu doktora tezini tamamladıktan sonra Max Planck bursu ile Münih ve Fulbright bursu ile University of Washington’da fikri mülkiyet hakları üzerine doktora sonrası çalışmalarda bulundu. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak çalışmakta ve Patent ve Faydalı Modeller, Fikri Mülkiyet Hakları ve Ticaret Hukuku dersleri vermektedir.