KÜSİ Ar-Ge ve İnovasyon Mentorluğu Programı Eğitimimiz Ankara'da Gerçekleşti!

KÜSİ il temsilcilerinin katılımı gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge  ve İnovasyon odaklı mentorluk programımızın bir aylık online eğitiminin ardından sınıf içi eğitimini de 27 Kasım Pazartesi günü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda 48 KÜSİ Çalışma grubu üyesinin katılımı ile gerçekleştirdik.

Ar-Ge ve İnovasyon Mentorluğu Eğitimi, “Online Eğitim (32 saat)”, “Sınıf İçi Eğitim (8 Saat)” ve “Saha Uygulaması (20 saat)” olmak üzere 3 modülden oluşmaktadır. Online Eğitim süreci 21 Kasım 2017 tarihi itibariyle tamamlanmış olup 27 Kasım 2017 tarihinde Bakanlık bünyesinde 48 Çalışma Grubu üyesi ile geniş katılımlı bir Sınıf İçi Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Eğitim, tüm gün sürmüş olup katılımcılar açısından oldukça verimli geçmiştir.

Ar-Ge  ve İnovasyon odaklı mentorluk programımızın sınıf içi eğitimine Bakanımız Dr. Faruk Özlü ziyaret ederek KÜSİ temsilcilerini çalışmalarından dolayı tebrik etmiştir.