AB ve Kalkınma Ajanslarına Proje Hazırlama Eğitimi (PCM)


AÇIKLAMA

PCM (Project Cycle Management) – PDY (Proje Döngüsü Yönetimi) Eğitimi Proje tasarlama, yazma, bütçelendirme, yürütme ve raporlama süreçleri ile yöntemleri konusunda teorik bilgi ve uygulama becerisi kazandıran, uluslararası tanınan bir eğitim programıdır. Özellikle AB ve Kalkınma Ajansları için proje hazırlayanların mutlaka PCM metodolojisini öğrenmeleri gerekmektedir.

Eğitimin amacı Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansları başta olmak üzere, çeşitli ulusal ve uluslararası hibe programlarından faydalanmak için hazırlanan projelerde kullanılan “Proje Döngüsü Yönetimi” metodolojisi öğretilerek katılımcılara başarılı projeler geliştirme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?


Kalkınma Ajansları, AB Hibe Programları ile diğer ulusal - uluslararası hibe programlarından yararlanmak isteyen özel sektör, belediyeler, valilikler, kamu kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, meslek odaları, dernekler, vakıflar, sendikalar, diğer sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, üniversiteler v.s. gibi kurum ve kuruluşların temsilcileri, yöneticileri, proje sorumluları ve/veya adayları, bu konuda kariyer yapmak isteyenler

SÜRE

2 Gün (Pandemi döneminde online olarak verilmektedir)

İÇERİK

•        AB Hibe Fonları
•        Kalkınma Ajansı Fonları
•        Proje Kavramı
o            Proje Nedir?
o            Bir Projede Bulunması Gereken Temel Özellikler
o            Proje Onerisi Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
o            Projenin Planlaması
•        Proje Döngüsü Yönetimi Metodolojisi
•        Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
o            Paydaş Analizi,
o            Sorun Analizi,
o            Hedef Analizi,
o            Strateji Analizi
•        Faaliyet ve Zaman Planlaması
•        Varsayımlar ve Risk Analizi
•        Performans Göstergeleri ve Doğrulama Kaynakları
•        Sürdürülebilirlik , İzleme ve Değerlendirme
•        Bütçe Hazırlanması
•        Hibe Başvuru Formlarının Değerlendirilmesi ve Değerlendirme Kriterleri
•        Hibe Başvurularında Yapılan Genel Hatalar
•        Grup çalışmaları

SERTİFİKA

KOBİMEN Akademi eğitim katılım sertifikası verilir.

EĞİTMEN

Serap GÖKMEN, Haluk GÖKMEN

*Bu eğitimi kurumsal olarak almak için lütfen teklif isteyiniz.