Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri (Online)

AÇIKLAMA

Eğitim katılımcılara iş hayatında ya da günlük hayatta karşılaşılan problemlere ilişkin farklı bakış açıları ve çözümler geliştirme konusunda gerekli araç, yöntem ve kavramları öğretmeyi amaçlamaktadır.

YÖNTEM

Eğitim bireysel katılımcılar için belirtilen tarihlerde Zoom platformu üzerinden online olarak verilmektedir.

Eğitimi kurumlara özel de açılabilmektedir.  Bu eğitimi kurumunuza özel almak için lütfen teklif isteyiniz.

EĞİTİM TARİHİ

Şu anda bireysel katılıma açık eğitimimiz bulunmamaktadır.

İÇERİK

∞ Yaratıcı Düşünme ve inovayona genel bakış
∞ Iraksak ve Yakınsak Düşünme
∞ Kutunun Dışında Düşünme Metaforu
∞ 8 adımlı Yaratıcı Problem Çözme Süreci
∞ Problem Nedir?
∞ Problemin Tanımlanması
∞ Problemin Yeniden İfade Edilmesi (reframing)
∞ Problemin Analizi
• Sebep-Etki Analizi
• 5 Neden Analizi
• Sebep-Etki Zinciri Analizi
• Kök Çelişki Analizi
∞ Problem Çözüm Havuzunun Oluşturulması
• Mevcut Çözümler Kanvası
• Beyin Fırtınası ve Teknikleri
• Zihin Haritalama
• GAP Analizi
• SCAMPER
• 6 Düşünme Şapkası
∞ En iyi Çözümün Seçilmesi ve Projelendirilmesi
• Fikir Değerlendirme Matrisi
• Fikrin Projelendirilmesinde 5N1K
∞ Çözümün Uygulanması ve Test Edilmesi
• Fikir Değerlendirme Matrisi
• Fikrin Projelendirilmesinde 5N1K
∞ Çözümün Pazarda Yer Bulması ve Ticarileştirme
 
SÜRE

4 saat

SERTİFİKA

Eğitim sonunda katılımcılara KOBİMEN Akademi eğitim katılım sertifikası verilir.

EĞİTMEN

Seçkin DİLEK